"KIK keskkonnaprogramm" projekt SLTMI16006
SLTMI16006 (5028) "Ümarmudila Eesti rannikumeres: rakendusuuring edasise meetmekava väljatöötamise aluseks II etapp (1.07.2016−31.10.2017)", Kristiina Nurkse, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut.
5028
SLTMI16006
Ümarmudila Eesti rannikumeres: rakendusuuring edasise meetmekava väljatöötamise aluseks II etapp
Round goby in Estonian coastal waters: applied research for developmenting further action plan
1.07.2016
31.10.2017
Teadus- ja arendusprojekt
KIK keskkonnaprogramm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.07.2016−31.10.201756 018,03 EUR
56 018,03 EUR

Ümarmudila on Eesti rannikumeres üks invasiivseimaid võõrliike, kes mõjutab mereökosüsteemi erinevaid komponente ja -protsesse ning seeläbi ka inimese poolt tarbitavaid ökosüsteemi teenuseid. Muuhulgas on mõjutatud liigiline mitmekesisus, koosluste struktuur, aineringlus ja kalasaakide koosseis. Kuna ümarmudila levila ja arvukus on viimasel ajal suurenenud, siis on tegelikult viimane aeg luua ja koondada vajalik info, mida saaks kasutada ümarmudila ohjamise meetmekava koostamiseks. Olulisimad siinjuures on ümarmudila tiheduse ja toitumisökoloogilised uuringud, mille alusel saaks hinnata ta mõju kooslustele, veesamba parameetritele ja ökosüsteemi toimimisele tervikuna. Sama oluline on hinnata ümarmudila osatähtsust kohalike rannikumere röövkalade (nt. ahven ja haug) toidus ja elupaiga/toidukonkurentsi lestaga. Lisaks hinnatakse ka isendite rände ulatust, mis on ääretult oluline võimalike ohjamismeetmete ruumilise skaala arvestamisel. Projekti käigus kogutud teabe alusel on võimalik anda ökosüsteemsel lähenemisel põhinevaid soovitusi ümarmudila populatsioonide ohjamiseks. Siit tulenevalt projekti tegevus toetab Eesti kalavarude ja veeökosüsteemide jätkusuutliku majandamist.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0