This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD472
MOBJD472 "Optimal dimensioning and annual operation of district cooling systems in cold climates with existing district heating (1.12.2019−31.12.2020)", Henrik Pieper, Tallinn University of Technology , School of Engineering.
MOBJD472
Kaugjahutussüsteemide optimaalne dimensioneerimine ja käitamine jahedas kliimas koos olemasoleva kaugküttesüsteemiga
Optimal dimensioning and annual operation of district cooling systems in cold climates with existing district heating
1.12.2019
31.12.2020
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.17 Energetic ResearchT140 Energy research 2.11 Other engineering and technologies100,0
PeriodSum
01.12.2019−31.12.202041 235,96 EUR
41 235,96 EUR

Teadusprojekti eesmärk on välja töötada mudel, millega saab optimaalselt dimensioneerida kaugjahutussüsteemi elemente ning kindlaks määrata kõige ökonoomsem aastane käitamisrežiim, võttes arvesse aastaaegadest sõltuvat temperatuuride erinevust ja olemasolevat kaugkütte infrastruktuuri. Selleks uuritakse sünergiat kütmis- ja jahutusvajaduse vahel ning samuti uuritakse erinevaid jahutusallikaid. See määrab, millal ja milline on nõutav jahutusvajadus, kuidas saaks jahutust pakkuda, kas küte on samuti vajalik või kas on soojustoodangu ülejääki. Optimeerimismudeli abil on võimalik kindlaks määrata kõige efektiivsem ja ökonoomsem jahutuslahendus, pakkudes välja erinevat tüüpi jahutusseadmete võimsuseid ja tööparameetreid (näiteks jahutid, elektrilised soojuspumbad, absorptsioonseadmed). Modelleerimismeetod koosneb optimeerimisülesandest, mis kombineerib energiaplaneerimise ja seadmete tehnilised piirangud, hooajalised erinevused ja jahutusallikate võimsused.
The aim of the research project is to develop a model that is able to optimally dimension district cooling equipment and to identify the most economical annual system operation considering seasonal variations of heat sink temperatures and capacities and existing district heating infrastructure. For this, synergies between heating and cooling demands as well as natural heat sinks are going to be investigated. This identifies when which kind of cooling demands are required, how cooling could be supplied, if heating is also needed or if surplus heat production exists. The optimization model will be able to identify the most efficient and economical solution to produce cooling by proposing capacities and operation of different kinds of cooling units, such as chillers, electrical heat pumps, absorption systems. The modelling approach consists of an optimization routine that combines energy planning with technical constraints of equipment and seasonal variations and capacities of heat sinks.