"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6157
ETF6157 "Ilutaimede ja köögiviljade kvaliteet sõltuvalt orgaaniliste jäätmete põhiste produktide kasutamisest kasvusubstraadi füüsikalis-keemiliste omaduste mõjutajana (1.01.2005−31.12.2008)", Sirje Vabrit, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
ETF6157
Ilutaimede ja köögiviljade kvaliteet sõltuvalt orgaaniliste jäätmete põhiste produktide kasutamisest kasvusubstraadi füüsikalis-keemiliste omaduste mõjutajana
The quality of ornamental and vegetable crops depending on physical and chemical properties of growing media influenced by the use of products produced from organic waste
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB435 Põllumajanduse ajalugu4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005152 941,18 EEK (9 774,72 EUR)
01.01.2006−31.12.2006156 000,00 EEK (9 970,22 EUR)
01.01.2007−31.12.2007159 840,00 EEK (10 215,64 EUR)
01.01.2008−31.12.2008159 840,00 EEK (10 215,64 EUR)
40 176,22 EUR

Tootmisprotsessides tekib palju orgaanilisi jääke, mille ladustamine prügilatesse on ebaotstarbekas ja kulukas. Üheks võimalikuks lahenduseks on siin erinevatest olme-ja tööstusjäätmetest valmistatud kompostide kasutamine ilutaimede ja köögiviljade kasvatamisel. Uurimistöö eesmärgiks on selgitada tööstus- ja olmejäätmete baasil valmistatud orgaaniliste kompostide mõju kasvusubstraadi füüsikalis-keemilistele ja bioloogilistele omadustele ning leida olenevalt taime liigist, sordist ja viljelusviisist kompostide optimaalsed rakendused aiakultuuride produktiivsuse ning kvaliteedi tagamiseks. Kavas on uurida orgaaniliste kompostide kasutamist ilutaimede paljundamisel puukoolis, linnahaljastuses ja köögiviljade tootmisel. Seejuures on tähtis uurida kompostide mõju mulla keemilistele, füüsikalistele ja bioloogilistele näitajatele, samuti võimalikke haigusi pärssivaid efekte, hindamaks kompostide kasutamise kasulikkust, võrreldes traditsiooniliste meetoditega. Uurimistulemused annavad teoreetilised ja praktilised põhjendused mulla omaduste muutumise, taimede kasvu ja haiguste esinemise vaheliste seoste mõistmiseks erinevate orgaaniliste kompostide kasutamisel.Uurimistulemuste rakendamine vähendab orgaaniliste jäätmete ladustamisele tehtavaid kulutusi; pikendab haljastustaimede eksponeerimisaega ja vähendab hoolduskulusid; tõstab puukoolitoodangu ja köögiviljade kvaliteeti ning vähendab keskkonnareostuse ohtu.
In different production processes many organic wastes are produced which disposal to landfills is not reasonable or cost-effective. Possible solution is the usage of composts produced from different industrial and municipal wastes in growing of ornamental plants and vegetables. The goal of the research is to clarify the influence of different composts made from various industrial and municipal waste to the physical and chemical characteristics of the growing media of the plants and to find out the optimal appliances for different composts depending on the species, variety and cultivation method, to assure the quality and productivity of different ornamental and vegetable crops. The proposed research will investigate compost usage possibilities in ornamental plant propagation in plant nursery, in urban horticulture and in vegetable production. It is important to evaluate the effects of compost use on soil chemical, physical and biological properties and potential disease suppressive effects to quantify the benefits of compost use relative to traditional production methods. The results of research will give theoretical and practical argumentations to understand changes in soil properties and relations between plant growth and diseases related to the use of different organic composts. Using the results of research in practical actions could reduce expenditures related to organic waste disposal to landfills; the displaylife of ornamental plants lengthens and maintain costs are reduced; the product quality in plant nurseries improves; increases the quality of vegetable crops and field nursery products. The risk of environmental pollution decreases.