See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0180095s08
SF0180095s08 "Taimede bioloogilise mitmekesisuse komponendid: seosed suure- ja väikeseskaalaliste protsessidega" (1.01.2008−31.12.2013); Vastutav täitja: Meelis Pärtel; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 923 465 EUR.
SF0180095s08
Taimede bioloogilise mitmekesisuse komponendid: seosed suure- ja väikeseskaalaliste protsessidega
Aspects of biodiversity in plants: links to large- and small-scale processes
1.01.2008
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia 1.6 Bioteadused100,0
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2008−31.12.20082 610 000,00 EEK (166 809,40 EUR)
01.01.2009−31.12.20092 398 848,00 EEK (153 314,33 EUR)
01.01.2010−31.12.20102 350 300,00 EEK (150 211,55 EUR)
01.01.2011−31.12.2011150 210,00 EUR
01.01.2012−31.12.2012151 460,00 EUR
01.01.2013−31.12.2013151 460,00 EUR
923 465,28 EUR

Klassikalise käsitluse kohaselt on taimed (soontaimed, sammaltaimed, vetikad) fotoautotroofsed organismid. Taimed moodustavad põhiosa kõigis olulisemates maismaa- ja mereökosüsteemides ning on elu aluseks Maal. Meie uurimise all on taimede mitmekesisuse erinevad komponendid: taksonoomiline mitmekesisus (liigirikkus), funktsionaalne mitmekesisus, fülogeneetiline mitmekesisus ja taksonisisene geneetiline mitmekesisus. Taimede elurikkuse kujunemisel on oluline osa mitmetel protsessidel. Me vaatleme ökosüsteemide protsesse suurest skaalast väikseimani, uurides evolutsiooni (uute taksonite ja genotüüpide teket, uute tunnuste ilmnemist), levimist suures- ja väikeses skaalas, häiringuid ning kooslusesiseseid vastastikmõjusid. Rõhutame suureskaalaliste protsesside arvestamise vajalikkust väikeseskaalaliste tegurite uurimisel. Vastasel korral võivad ebatäpsed tulemused viia väärate otsusteni keskkonna majandamisel ja looduskaitses.
Plants in the classical meaning are photoautotrophic organisms (vascular plants, bryophytes, algae). Plants form the basis of major ecosystems both in terrestrial and aquatic environments and are fundamental to the life on Earth. We shall investigate various aspects of biodiversity in plant: taxonomic diversity (e.g. species richness), functional diversity, phylogenetic diversity, and genetic diversity within taxa. Plant diversity may be determined by several processes. We shall study ecosystem processes from the largest to the smallest scale including evolution (speciation of new taxa, genotypes, emergence of new traits), dispersal between and within regions, disturbances, and biotic interactions. We promote an approach where large-scale processes should be taken into account when studying the smaller scale processes. Otherwise biased results may occur which lead to errors in environmental management and protection.