"Siseriiklik erasektor" projekt LEP18100
LEP18100 "AS Tallinna Lennujaam nõustamine sademevee võrkude valdkonnas Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojektis (3.12.2018−31.12.2020)", Nils Kändler, Ivar Annus, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut.
LEP18100
AS Tallinna Lennujaam nõustamine sademevee võrkude valdkonnas Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojektis
Consulting Tallinn Airport about stormwater drainage systems in the improvement project of the airside area
3.12.2018
31.12.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Siseriiklik erasektor
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika 2.1 Ehitusteadused30,0
AsutusRiikTüüp
AS Tallinna Lennujaam
PerioodSumma
03.12.2018−31.12.202014 999,00 EUR
14 999,00 EUR

Tallinna lennujaama liiklusala laiendatakse lähiaastatel lõunasuunal lennuohutuse ja keskkonnahoiu parandamiseks. Sellega seoses suureneb kõvakattega pindade osakaal ning pindadel kogutava ja ärajuhitava sademevee vooluhulk. Piirkonna eesvoolu kraavide kõrge veetaseme tõttu ei ole sademeveesüsteemide tüüplahendused antud alal rakendatavad. Projekti eesmärgiks on rajada reaalajas automaatselt juhitav nn tark sademeveesüsteem . Selleks eraldatakse liiklusala ümbritsevatest kraavidest tammidega ning planeeritakse lüüsid ja pumplad. Tark sademeveesüsteem kohandab ennast automaatselt vastavalt eesvoolu veetasemele, tagades vee kontrollitud akumulatsiooni ja/või kiire ärajuhtimise ka ekstreemsete ilmastikutingimuste korral. TalTech meeskonna ülesandeks on projekteerijale lähteülesande koostamine targa sademeveesüsteemi loomiseks, lennujaama nõustamine projekteerimislepingu faasis sademeveesüsteemide modelleermises, juhtimisalgoritmide, andurite ja projektlahenduste valikul ning ehitushankeks dokumentide koostamisel.
In the following years the development of the airside area in Tallinn Airport is aimed at improving the aviation safety and mitigating the adverse effect on the environment. The extension of the area in that development process increases significantly impermeable surfaces and thus the stormwater runoff from the area. There are already now problems related with high water levels and limited capacities in the receiving water bodies. Therefore traditional solutions for urban drainage systems cannot be effectively used in this new situation. The aim of the project is to develop real time controlled (smart) drainage system for the airside area. For that, the catchment will be isolated from the surrounding water bodies using adjustable weir walls with pumping stations. Smart drainage system adapts itself automatically to the conditions of the receiving water bodies, ensuring controlled accumulation of excess water and efficient runoff even during extreme weather events. In this project TalTech team will consult Tallinn Airport in designing process, including mathematical modelling of urban drainage systems, real-time control algorithms, sensors, selecting optimum design solution and compiling documents for construction procurement.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0