This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal Research Funding" project PUT590
PUT590 "Contemporary Finno-Ugric Animism: Functions and Social Context (1.01.2015−31.12.2018)", Art Leete, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research.
PUT590
Tänapäevane soome-ugri animism: funktsioonid ja sotsiaalne kontekst
Contemporary Finno-Ugric Animism: Functions and Social Context
1.01.2015
31.12.2018
R&D project
Personal Research Funding
Exploratory project
Field of researchSubfieldCERCS specialityFrascati Manual specialityPercent
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per100,0
PeriodSum
01.01.2015−31.12.201545 480,00 EUR
01.01.2016−31.12.201645 480,00 EUR
01.01.2017−31.12.201745 480,00 EUR
01.01.2018−31.12.201845 480,00 EUR
181 920,00 EUR

Meie eesmärgiks on uurida soome-ugri animismi põlisrahvaste tunnetusviisina. Animistlik mõtlemine ja tegutsemine areneb tänapäeval dialoogis domineerivate religioonide ja ideoloogiatega. Me püüame mõista elavat animistlikku kogemust süvitsi ja uurida põlisrahva usundi efektiivsust inimeste kohandumisel nõukogude-järgsete ühiskondlike muutustega. Me analüüsime võrdlevalt mitut soome-ugri kogukonda erinevates sotsiaalsetes kontekstides. Meie peamised uurimismeetodid on osalev vaatlus, intervjuud, foto ja video ulatuslik kasutamine ning hermeneutiline analüüs. Me lähtume eeldusest, et animistlik maailmapilt on kodeeritud igapäevastesse narratiividesse ja praktikatesse. Ohverdusrituaalid on tänapäeval kõige silmapaistvamad soome-ugri animistlikud praktikad ning sellistena peegeldavad need tseremooniad animismi sotsiaalseid funktsioone. Me kavatseme panustada teadmiste kasvu ohustatud soome-ugri põlisusundite uurimisel ning tõhustada maailma usulise mitmekesisuse teaduslikku mõistmist.
Our aim is to explore the Finno-Ugric animism as mode of vernacular sensitivity and encounter. The animistic thinking and acting develop in dialogue with dominant religions and ideologies. We intend to understand animistic experience in depth and to explore how effective indigenous religions are for adapting individuals and local Finno-Ugric communities to post-socialist changes. We will comparatively elaborate several case studies in different social contexts. Our primary research methods will be participant observation, interviewing, extensive application of photo and video and hermeneutic analysis. We propose that the animistic worldview is encoded into everyday narratives and practices. Sacrificial rituals are today the most explicit Finno-Ugric animistic practices and reflect the social functions of animism. We aim to contribute to knowledge of endangered Finno-Ugric indigenous religions in order to improve scholarly understanding of the diversity of world perceptions.