This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD496
MOBJD496 "Road biographies: Colonialism, insurgency and development along the China-Myanmar borderlands (1.09.2019−31.08.2021)", Alessandro Rippa, Tallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture.
MOBJD496
Teede biograafiad: kolonialism, relvastatud vastupanu ja areng Hiina-Myanmari äärealadel
Road biographies: Colonialism, insurgency and development along the China-Myanmar borderlands
1.09.2019
31.08.2021
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.11. Social SciencesS230 Social geography 5.7 Social and economic geography30,0
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.5 Other humanities70,0
PeriodSum
01.09.2019−31.08.202181 359,42 EUR
81 359,42 EUR

Veel hiljuti metsikuks ja kaugeks peetud Hiina-Myanmari äärealad on Hiina Uue Siiditee kontekstis kiiresti muutumas. Ent rahvusüleseid ühendusteid planeeriti ja rajati piirkonnas ka enne seda Hiina viimast üleilmset algatust. Uurimaks teede rajamise plaane ja mustreid antud piirkonnas, võtab uurimus võrdleva ajaloolise perspektiivi ja vaatleb teedega seotud projekte kolmel erineval ajajärgul: koloniaalperioodil (1886-1949), külma sõja ajal (1969-1989) ja Hiina reformijärgsel ajastul (1990-tänapäev). Nendel ajajärkudel teede arendamise uurimiseks võetakse kasutusele uudne meetodite kombinatsioon: töö arhiivides, suuline ajalugu, välitööd ja GIS kaardistamine. Projekti käigus valmib esimene Hiina-Myanmari äärealade teedearengut kaardistav ja võrdlev andmebaas, panustades liikuvuse, piirialade ja taristu uuringute metodoloogilistesse ja teoreetilistesse aruteludesse.
Once deemed wild and remote, the China-Myanmar borderlands are today undergoing fast-paced development as part of China’s Belt and Road Initiative. Plans and patterns of transnational connectivity in the area, however, predate China’s most recent global initiative. This project adopts a diachronic and comparative perspective in the study of road development along these borderlands, tracing road projects in three distinctive phases: the colonial period (1886-1949), the Cold War period (1969-1989) and China’s post-reform period (1990-present). To trace road development across these phases the project employs an innovative methodology: archival research, oral history, ethnography and GIS mapping. The project will produce the first database to map and compare road development along the China-Myanmar borderlands and contribute to methodological and theoretical discussions in the fields of mobility, borderlands and infrastructure studies in the social sciences.