See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8011
ETF8011 "Orbretseptori GPR155 (alias PGR22) ekspressioonimuster ja farmakoloogia (1.01.2009−31.12.2012)", Ain Uustare, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF8011
Orbretseptori GPR155 (alias PGR22) ekspressioonimuster ja farmakoloogia
Expression pattern and pharmacological properties of orphan receptor GPR155 (alias PGR22)
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.1. BiokeemiaP310 Proteiinid, ensümoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009225 446,00 EEK (14 408,63 EUR)
01.01.2010−31.12.2010204 936,00 EEK (13 097,80 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 098,00 EUR
01.01.2012−31.12.201213 098,00 EUR
53 702,43 EUR

GPR155 (G Protein-coupled receptor 155, G-protein coupled receptor 22, PGR22) on valk, millele vastava geeni järjestuse põhjal eeldada et see on G valk seoseline retseptor perekonnast B. Vastava geeni homoloogid on leitud hiire, roti(Rn.2051), inimese ja teistes genoomides.. Huvi GPR155 vastu tekkis Euroopa Liidu 6 RP projekti NEWMOOD raames, milles osalevad TÜ Sotsiaalteaduskonna psühholoogia osakonna ning Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Tippkeskuse psühhofüsioloogia uurimisrühma liikmed prof. Jaanus Harro juhendamisel. Nimetatud rühm kasutab depressiooni modelleerimiseks kõrge ja madala uudistamisaktiivsusega (HE/LE) rottide paradigmat [Mällo et al., 2007]. Hiljuti tehtud uuringus HE/LE fenotüübi korrelatsioonist erinevate geenide ekspressiooniga (mRNA hübridisatsiooni kiibill) andis suurima vastuse GPR155 valgule vastava mRNA taseme erinevus (ja seega eeldatavalt ka vastava valgu ekspressioonitaseme erinevus) [Projekti Newmood publitseerimata andmed]. GPR155 rolli kirjeldamiseks HE/LE fenotüübi tekkel (ja teistes depressioonimudelites) oleks esmalt vaja andmeid selle kohta, millistes kudedes see (oletatav) retseptor ekspresseerub ja milline on selle signaaliülekande rada. Praegu on GPR155 kohta avaldatud väga vähe andmeid – lisaks geeni järjestuse ja kromosoomis lokaliseerituse määramisele on tehtud esmaseid ekspressiooni lokaliseerimise katseid RT-PCR meetodil, kusjuures ekspressioon on kõrgeim striatumis ja taalamuses [Vassilatis et al., 2003]. Lisaks on näidatud selle geeni ekspressioonitaseme muutust ultraviolettkiirgusest põhjustatud melanoomi rakkudes [Hacker et al., 2008] ja ekspressioonitaseme muutusi seoses autismiga [Nishimura et al., 2007]. Käesoleva projekti raames on plaanis lokaliseerida GRP155 ekspressioon roti ajus ja mõnes perifeerses koes in-situ hübridisatsiooni ja immunohistokeemia meetoditega. Samuti on plaanis luua üks või mitu GPR155 stabiilselt ekspresseerivat rakuliini ja kasutada seda retseptori signaaliülekandetee uurimiseks.
GPR155 (G Protein-coupled receptor 155, G-protein coupled receptor 22, PGR22) is a protein, which can be, according to gene sequence, assumed to be a G protein coupled receptor (GPCR) from the Family B GPCRs. Homologues of the corresponding gene have been found in the genomes of mouse, rat (Rn.2051), human and other species. Our interest in GPR155 rouse in connection with the European Union 6-th Frame Program project Newmood, in which participates a group of scientists from the Department of Psychology in the Faculty of Social Sciences of University of Tartu and from Estonian Centre of Behavioural and Health Sciences under the supervision of professor Jaanus Harro. The group of professor Harro uses the paradigm of high and low exploratory activity of rats (HE/LE) [Mällo et al., 2007] as a model to study depression. In a recent study about correlation of HE/LE phenotype with differences in gene expression (on a mRNA hybridization chip), the largest difference between the phenotypes was in the mRNA level of GPR155 (which can be assumed to mean difference in expression level of this protein) [Unpublished data of project Newmood]. To describe the role of GPR155 in HE/LE phenotype (and in other models of depression), we first need data about in which tissues this (putative) GPCR is expressed and what would be its intracellular signal transduction pathway. At the moment there is very little published data about GPR155 – in addition to sequence and chromosome location of this gene, some experiments have been done on localization of the expression of this protein with the RT-PCR method, showing the highest expression level in striatum and thalamus [Vassilatis et al., 2003]. Change of expression of GPR155 mRNA has been shown to occur in ultraviolet radiation caused melanoma cells [Hacker et al., 2008] and to have a connection with autism [Nishimura et al., 2007]. In present project we plan to localize the expression of GPR155 mRNA and protein in brain and some peripheral tissues of rat with in situ hybridization and immunohistochemistry as well as create one or more cell lines stably expressing GPR155 with the aim to gain hints on signal transduction pathway of this receptor.