"Muu" projekt 248L
248L "Tareste lahe hüdrodünaamiline seire Lehtma sadama süvendus- ja kaadamistööde ajal (1.03.2002−31.12.2002)", Tarmo Kõuts, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
248L
Tareste lahe hüdrodünaamiline seire Lehtma sadama süvendus- ja kaadamistööde ajal
Hydrodynamic monitoring of Tareste Bay in the period of dredging and disposal operations in Lehtma Harbour
Tareste lahe hüdrodünaamiline seire Lehtma sadama süvendus- ja kaadamistööde ajal
1.03.2002
31.12.2002
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia35,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.03.2002−31.12.2002
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner01.03.2002−31.12.2002
AsutusRiikTüüp
Dagomar AS
PerioodSumma
01.03.2002−31.12.20021,00 EEK (0,06 EUR)
0,06 EUR
muu - > siseriiklik leping

Seire käigus viidi süvendusperioodil läbi holjumi konsentratsioonide ja samaaegselt veealuse valgusvälja korduvmoodistusi Tareste lahes. Moodistuste vahele jääval ajal teostati sateliidikujutiste kogumist ja töötlust. Sateliidilt määratud spektraalseid heledusi vorreldi kohapeal moodetud holjumi konsentratsioonidega veeproovidest. Holjumi leviku ruumilist struktuuri uuriti liikuvalt laevalt vee optiliste omaduste korglahutusega mootmiseks konstrueeritud läbivoolusüsteemi rakendades. Kuna holjumi edasikanne toimub hoovustega, siis lokaalset hoovuste rezhiimi hinnati hoovuste mudeliga. Mudeli verifitseerimiseks teostati hoovusemootmisi Tareste lahe avatud osas. Järjestikuste sateliidikujutiste analüüs voimaldas hinnata holjumi leviku dünaamikat Tareste lahes ja vorrelda seda lokaalse tsirkulatsiooni mudeli abil saaduga. Tulemused näitasid head kokkulangevust, mis voimaldab neid meetodeid tulevikus ka koos rakendada praktiliste ülesannete lahendamisel. Sadama akvatooriumi läheduses viidi läbi ka lainetuse pilootmoodistus, eesmärgiga selgitada lainetuse moju holjumi levikule.
During dredging operations the monitoring of suspended matter concentrations and simultaneous repeated studies of underwater light conditions were performed in Tareste Bay. Between the surveys MODIS satellite information was collected and processed. Spectral radiance measured from the satellite was compared with suspended matter concentrations measured in situ in Tareste Bay at the time of the dredging. Dynamics of suspended matter distribution and optical properties of seawater were studied using a high-resolution flow-through system on board a moving vessel. As suspended matter is transported mainly with currents, local circulation was evaluated by applying the current model. The model was verified using current measurement data from the open area of Tareste Bay. Dynamics of suspended matter distribution was determined from successive satellite images and compared with results from the model of local circulation. Both results showed good agreement, which allows of further similar applications of this methodology. Near the harbour gates, a pilot survey of wave properties was performed, with the aim of evaluating the influence of wind waves on the suspended matter distribution.
KirjeldusProtsent
Alusuuring10,0
Rakendusuuring60,0
Katse- ja arendustöö30,0