This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian Science Foundation Research Grant" project ETF9271
ETF9271 "Ethnicity, Nation Building and Nationalities Policy in Soviet and Post-Soviet Russia: The Finno-Ugrians (1.01.2012−31.12.2015)", Ergo-Hart Västrik, University of Tartu, Faculty of Philosophy.
ETF9271
Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel
Ethnicity, Nation Building and Nationalities Policy in Soviet and Post-Soviet Russia: The Finno-Ugrians
1.01.2012
31.12.2015
R&D project
Estonian Science Foundation Research Grant
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchH400 Folklore 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per50,0
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per50,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartu, Faculty of Philosophycoordinaator01.01.2012−31.12.2015
PeriodSum
01.01.2012−31.12.201214 400,00 EUR
01.01.2013−31.12.201314 400,00 EUR
01.01.2014−31.12.201414 400,00 EUR
01.01.2015−31.12.201514 400,00 EUR
57 600,00 EUR

Projekti eesmärgiks on uurida rahvuspoliitika ja rahvusliku identiteedi seoseid Venemaal nõukogude perioodil ja pärast seda soome-ugri rahvaste näitel. Lähema vaatluse all on Venemaa läänepoolsed soome-ugri rahvad: isurid, komid, setud, soomlased, udmurdid, vadjalased ja vepslased, kelle juures viiakse läbi etnoloogilised ja folkloristlikud välitööd. Projekti huvisfääris on ühelt poolt rahvuspoliitika elluuviimise instrumendid, rahvuslike territoriaalautonoomiate süsteemi ülesehitamine ja toimimine, samuti rahvaloenduste roll rahvuspoliitikas. Teisalt tegeldakse rahvuspoliitika mainfestatsioonide ja identiteediloome mehhanismidega kohalike muuseumide, piirkondlike kultuurifestivalide ja kogukondlike rituaalide näitel. Uuritakse viise kuidas etnilist/rahvuslikku identiteeti konstrueeritakse ja representeeritakse nii kollektiivi kui indiviidi tasandil, kuidas luuakse järjepidevusi traditsioonilise kultuuriga ning kuidas valitakse sellest välja teatud elemendid oma etnokultuurilist eneseteadvust väljendama. Uurimisküsimused puudutavad ka etnilise/rahvusliku identiteedi avaldumisvorme transnatsionaalsetes perekondades, samuti religioosse ja rahvusliku alge vahekorda kaasaegsete pühade ja pühapaikadega seotud arusaamades ja praktikates. Projektis kombineeritakse arhiivi- ja kirjandusepõhine lähenemine välitöömaterjalide analüüsiga, ainesele lähenetakse nii üksikjuhtumi põhiselt kui ka võrdlevalt.
Main objective of the project is to study complex relationships between nationalities policies and ethnic/national identity in Russia during Soviet and Post-Soviet periods on the example of Finno-Ugric peoples. Case studies and comparative investigations concentrate on westernmost Finno-Ugric peoples of Russian Federation, including Ingrians, Finns, Karelians, Komis, Setus, Udmurts, Vepsians and Votians, among whom ethnographic and folkloristic fieldwork will be carried out. The scope of the project covers, on the one hand, the instruments of nationalities policy, the process of establishing the system of national territorial autonomous units, principles of its functioning, and the role of censuses in nationalities policy. On the other hand, besides the diachronic aspect, the project aims to study results and contemporary manifestations of nationalities policy, mechanisms of nation building and supporting ethnic identity on the example local museums, regional cultural festivals and communal rituals. In this respect, the project investigates the ways how ethnic/national identity is constructed and represented on both collective and individual levels, how are continuities with traditional culture manifested in this process, and what are the criteria for selecting particular elements of past heritage to represent modern ethnocultural identity. Research questions of the project include also the reflections of ethnic and national identity in transnational families and borderland communities, as well as the relationship between vernacular religiosity and modern nation building in the case of notions and practices related to contemporary religious festivals and sacred sites. The project combines both archive- and literature-based research with the analysis of recently recorded fieldwork materials.
The main objective of the project was to study complex relationships between nationalities policies and ethnic identity in Russia during Soviet and Post-Soviet periods on the example of westernmost Finno-Ugric peoples. The topics discussed within the project included: 1. Processes of establishing, functioning and termination of the lower level national territorial autonomous units (articles on Komi, Komi Permyak and Veps national territorial units); fixation of ethnic identity during the censuses and the ideological use of census results (articles on Veps, Seto and Võro cases). 2. The role of ethnic activists, local museums and regional cultural festivals in shaping the ethnic identity (article on Votian ethnic activism; field work to document local museums and festivals among Ingrian Finns, Izhorians, Veps and Votians). In diachronic perspective the strategies of documentation and representation of ethnic cultures in museum space were analysed (articles on Estonian scholars' practices of ethnographic work on Udmurt, Komi and Ingrian Finns, as well as contacts between Udmurt activists and Estonian researchers). 3. Dynamics of continuity and rupture in various manifestations of traditional culture, bearing in mind the tension between vernacular religiosity and and modern nationalistic impulses (articles on construction of borders in Veps traditional culture in the context of ritual behaviour, sacral space and traditional roles). A monograph on ruptures in 20th century history of Ingrian Finns was published implementing the methodology of oral history and focusing on the emic perspective of Ingrian Finns. 4. Expressions of ethnic identity in narratives of transnational families in Estonia, Finland and Northwest Russia: articles analysed cases how family lore and personal narratives help to keep up the atmosphere of family in conditions when family members live in different countries. Also bodily experiences related to multilocal lifestyle were discussed. As a result one monograph and 27 research papers were published. Fieldwork sessions were carried out.