"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5359
ETF5359 (ETF5359) "Põlevkivifenoolide selektiivne desalküülimine fluidumi faasis (1.01.2003−31.12.2006)", Hindrek Tamvelius, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
ETF5359
Põlevkivifenoolide selektiivne desalküülimine fluidumi faasis
Selective dealkylation of oil shale originated phenols in fluid phase
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2004−31.12.2004120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2005−31.12.2005116 000,00 EEK (7 413,75 EUR)
01.01.2006−31.12.2006118 320,00 EEK (7 562,03 EUR)
30 314,58 EUR

Fenoolsete ühendite rohkus Eesti põlevkivi tööstusliku utmise produktides, mida iseloomustab ühelt poolt individuaalsete ja homoloogiliste komponentide paljusus ning teiselt poolt maailmaturu nõudlus ja kõrge hind neist vaid teatud kindlatele puhastele fenoolidele, on muutnud eriti aktuaalseks õlile suurt lisaväärtust andvate madalalt keevate fenoolide osakaalu suurendamise alased uurimused. Vees ja õlis lahustuvate fenoolide üheks kõige efektiivsemaks vääristamise võimaluseks on nende selektiivne desalküülimine. Selleks katsetatakse uudseid, fluidumi faasis toimuvaid protsesse. Põhitulemuseks oleks metoodika ja optimaalsete reaktsiooniparameetrite väljatöötamine eriliselt spetsiifilise lähteaine - põlevkivifenoolide koostise modifitseerimiseks madalalt keevate fenoolide sisalduse olulise tõstmise teel põlevkiviõli happelise osas, aga ka mittepolaarsete süsivesinike kontsentratsiooni suurendamiseks neutraalõlis. Vastavaid lähteandmeid modelleerides on perspektiivne viia see protsess katsetootmise mastaapidesse, mis annab aluse olemasoleva tööstusliku tehnoloogia modifitseerimiseks.
Industrial retorting of Estonian local kukersite oil shale results in abundance of various individual and homologous series of phenolic compounds. Only few of them can be sold at a high price as pure compounds meeting requirements and demand in western markets. One of the most effective opportunities to upgrade the water- and oil soluble phenols present in shale oil and in phenolic waters is those selective dealkylation. For that purpose novel processes occurring in fluid phase are carried out. The main purpose is to work out the methods for maximum converting of oil shale originated phenols to phenol, resorcinol, 5-methylresorcinol, naphthols and cresols. Residual nonpolar hydrocarbonaceous part as by-product can be added to the neutral oil to elevate its qualities as feedstock for diesel oil production. The results contribute furter modification rearrangement of the pre-existent industrial practice.