"Muu" projekt Lep10017
Lep10017 "Vihmaussi- ja mikroobikoosluste parameetrite ning reaalselt toimunud põllumajandustegevuste seoste analüüs 2004-2008 andmete põhjal (3.03.2010−22.03.2010)", Mari Ivask, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool .
Lep10017
Vihmaussi- ja mikroobikoosluste parameetrite ning reaalselt toimunud põllumajandustegevuste seoste analüüs 2004-2008 andmete põhjal
Analysis of relationships betwee parameters of soil microbial and earthworm communities and agricultural activities on fields in 2004-2008
Vihmaussi- ja mikroobikoosluste parameetrite ning reaalselt toimunud põllumajandustegevuste seoste analüüs 2004-2008 andmete põhjal
3.03.2010
22.03.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB434 Agrokeemia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)35,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB280 Loomaökoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt35,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)30,0
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusuuringute Keskus
PerioodSumma
03.03.2010−22.03.201016 667,00 EEK (1 065,22 EUR)
1 065,22 EUR
siseriiklik leping

Vihmausside arvukus ja liikide mitmekesisuse ning mulla biomassi aktiivsuse 2004.-2008. aasta välitööde käigus kogutud andmete ning põllul reaalselt toimunud tegevuste andmete analüüs, et selgitada välja põllul toimunud tegevuste mõju vihmaussikooslusele ja mikroobikoosluse biomassi aktiivsusele. Põllul toimunud tegevustena võeti arvesse: 1. Orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamine; 2. Taimekaitsevahendite kasutamine; 3. Muud põllul toimunud tegevused (kündmine, karjatamine, põhu eemaldamine põllult jne).
Analysis the relationships between soil earthworm and microbial communities' parameters and agricultural activities on field in 2004-2008. The agricultural activities are: 1. Use of organic and mineral fertilizers; 2. Use of pesticides; 3. Other agricultural activities on field (ploughing, grazing, removal of plant residues etc).
KirjeldusProtsent
Alusuuring30,0
Rakendusuuring40,0
Katse- ja arendustöö30,0