"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7971
ETF7971 "Mittelineaarsed optilised efektid ning laserkiirguse transformeerimine gaasides ja tahkistes (1.01.2009−31.12.2012)", Viktor Peet, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7971
Mittelineaarsed optilised efektid ning laserkiirguse transformeerimine gaasides ja tahkistes
Nonlinear optical effects and laser light conversion in gases and solids
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP200 Elektromagnetism, optika, akustika 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2010−31.12.2010184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2011−31.12.201110 719,60 EUR
01.01.2012−31.12.201210 719,60 EUR
44 999,60 EUR

Projekti raames hakatakse uurima ja kasutama erinevaid mittelineaarseid optilisi efekte inertgaasides, kristallides ning optilistes fiibrites laserkiirguse sageduse muundamiseks ja laserkimpude spektri, polarisatsiooni, koherentsi, amplituudi- ja faasiprofiilide juhtimiseks. Inertgaasides (ksenoon, krüptoon, argoon) genereeritud madalat järku ülemtoone kasutatakse häälestatava koherentse kiirguse saamiseks VUV spektraalpiirkonnas ning uuritakse ülemtoonide footonite rolli mitmefootonilise ergastuse ja ionisatsiooni protsessides, mis toimuvad gaasikeskkonnas intensiivse ergastuse korral. Erilist tähelepanu pööratakse nendes uuringutes uut tüüpi mittegaussiliste laserkimpude, nagu Besseli, Mathieu ja muud koonilised kimbud, kasutamisele, kusjuures Gaussi kimpe kasutatakse referentskimpudena. Laserkiirguse transformeerimist stimuleeritud Raman hajumise protsessis uuritakse ülimadala lävega Raman-kristallides nagu Ba(NO3)2, KYb(WO4)2, ja KGd(WO4)2, kus jällegi pööratakse erilist tähelepanu erinevate mittegaussiliste laserkimpude võrdlemisele. Laserkiirguse spektraalset laienemist ning erinevaid paljujoonelise genereerimise reziime hakatakse uurima mõnedes optilistes fiibrites nagu ühemoodilised ja mikrostruktuuriga tugevalt mittelineaarsed footonkristall-fiibrid. Kõigi nende uuringute eesmärk on saada uut informatsiooni mittegaussiliste laserkimpude mitmete huvitavate ja potentsiaalselt kasulike omaduste kohta mittelineaarses optikas ning olemasolevate laserallikate rakendusvõimaluste laiendamine.
Several nonlinear optical effects in rare gases, crystals and fibers will be studied and used for frequency conversion of laser emissions and other controls over spectral characteristics, polarization, coherence, amplitude and phase profiles of laser beams. Low-order harmonics in rare gases (xenon, krypton, argon) will be used to generate tunable coherent emission in VUV spectral region and to study the role of harmonic photons in multiphoton excitation and ionization processes which occur in the target gas under intense excitation. Special attention in these investigations will be paid to the use of several novel types of non-gaussian laser beams like Bessel, Mathieu, and other conical beams, whereas ordinary Gaussian beams will be used as refence ones. Transformation of laser light by stimulated Raman scattering will be studied in novel ultralow-threshold Raman crystals Ba(NO3)2, KYb(WO4)2, and KGd(WO4)2. Here again special attention will be paid to the use and comparison of differentl non-gaussian laser beams. Multiline generation regimes and spectral broadening of laser light will be studied and compared for some types of fibers like single-mode and highly-nonlinear microstructured photonic crystal fibers. The goal of all these investigations is to get information about several interesting and potentially useful properties of non-gaussian laser beams in nonlinear optics and to extend operational characteristics of available laser sources.