"Sihtfinantseerimine" projekt SF0322520s03
SF0322520s03 (SF0322520s03) "Mittelineaarsed ja hübriidsed juhtimissüsteemid (1.01.2003−31.12.2007)", Ülle Kotta, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut.
SF0322520s03
Mittelineaarsed ja hübriidsed juhtimissüsteemid
Nonlinear and hybrid control systems
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogiaT120 Süsteemitehnoloogia, arvutitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.4. MatemaatikaP110 Matemaatiline loogika, hulgateooria, kombinatoorika1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)30,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)20,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003991 000,00 EEK (63 336,44 EUR)
01.01.2004−31.12.20041 114 000,00 EEK (71 197,58 EUR)
01.01.2005−31.12.20051 245 000,00 EEK (79 570,00 EUR)
01.01.2006−31.12.20061 478 000,00 EEK (94 461,42 EUR)
01.01.2007−31.12.20071 672 500,00 EEK (106 892,23 EUR)
415 457,67 EUR

Teema eesmärgiks on selgitada mittelineaarsuse mõju erinevate juhtimisülesannete lahendamisele ning mittelineaarsusega seotud uue matemaatilise aparatuuri, analüütiliste meetodite ja tarkvara väljatöötamine. Eriline tähelepanu on pööratud efektide ja nähtuste väljaselgitamisele, milliseid lineaarsel juhul ei esine ning hübriidsete süsteemide uurimisele, mille dünaamikat kirjeldavad nii pidevad kui ka diskreetsed komponendid ning nende interaktsioonid. On kavas välja töötada mittelineaarsete juhtimissüsteemide toolbox sümbolarvutuste paketi Mathematica baasil, mis toetaks mittelineaarsete süsteemide modelleerimis-, analüüsi- ja sünteesiülesannete lahendamist. On kavas realiseerida analüüsikeskkond, kus algoritmilised mudelkontrolli ja deduktiivsed tõestusmeetodid võimaldavad kombineeritult lahendada verifitseerimis- ja korrektsusülesandeid ning liidestada see keskkond standardsete simulatsiooni- ja analüüsipakettidega nagu Matlab Simulink ja Giotto.
Our research concentrates on the effect of nonlinearity in the solution of different control problems through the development of new ideas, powerful mathematical tools, efficient analytical algorithmic procedures and software. Our main purpose is to study the phenomena that do not exist in the linear case (context) and hybrid systems whose dynamics is described by continuous and discrete components as well their interactions. We will develop the toolbox on the basis of the computer algebra system Mathematica which supports the modelling, analysis and synthesis of nonlinear control systems. An implementation of the analysis environment is planned where algorithmic model checking  and deductive proof methods are integrated to solve hybrid systems verification and other analysis tasks. Further, this environment is planned to interface with standard simulation and analysis packages such as Matlab Simulink and Giotto.