"Other" project LFKFT07072
LFKFT07072 "Development of HPLC and LC-MS methods for pesticide residue analysis in foodstuffs. Quality control of analytical results. (23.04.2007−5.12.2007)", Koit Herodes, University of Tartu.
LFKFT07072
HPLC ja LC-MS metoodikate arendamine pestitsiidijääkide määramiseks toidus ja toidutoormes. Analüüside kvaliteedi tagamine.
Development of HPLC and LC-MS methods for pesticide residue analysis in foodstuffs. Quality control of analytical results.
23.04.2007
5.12.2007
R&D project
Other
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
1. Biosciences and Environment1.7. Food SciencesT430 Food and drink technology 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)100,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartupartner23.04.2007−05.12.2007
InstitutionCountryType
Põllumajandusministeerium
PeriodSum
23.04.2007−05.12.2007401 578,00 EEK (25 665,51 EUR)
25 665,51 EUR

Metoodikate väljatöötamine ja arendamine pestitsiidijääkide määramiseks toiduainetes. Metoodikate rakendamine rutiinkasutusse igapäevaselt analüüse teostavates laborites. Mõõtetulemuste kvaliteedikontroll võrdlusmõõtmiste kaudu. Töö põhitulemuseks on metoodika(d) – protseduuride eeskirjad, mille alusel toimub proovide ettevalmistamine ja analüüs. Arendatavate metoodikate kõik etapid valideeritakse. Metoodikad on publitseeritavad. Korraldatakse võrdlusmõõtmisi, mis on aluseks laborite kompetentsuse hindamisel.
ActivitiesPercent
Basic Research20,0
Experimental Research40,0
Applied Research40,0