"Erasmus" projekt DLTKT17466M
DLTKT17466M (586571-EPP-I-2017-1-EE-EPPKAI-JMD-MOB) "Ühisõppekava EACH - Excellence in Analytical Chemistry (II periood) (1.09.2017−31.08.2022)", Ivo Leito, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.
586571-EPP-I-2017-1-EE-EPPKAI-JMD-MOB
DLTKT17466M
Ühisõppekava EACH - Excellence in Analytical Chemistry (II periood)
Joint Programme EACH - Excellence in Analytical Chemistry (II period)
EACH
1.09.2017
31.08.2022
Õppearendusprojekt
Erasmus
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.09.2017−31.08.20221 601 320,00 EUR
1 601 320,00 EUR
1 955 000,00 EUR

EACH – Excellence in Analytical Chemistry on rahvusvaheline Erasmus+ Erasmus Mundus kaheaastane magistritaseme ühisõppekava, mille eesmärk on õpetada välja analüütilise keemia spetsialiste, kes on pädevad töötama tööstuses (toiduainete-,farmaatsia-, materjalide, energiatööstuses jne) ja keemilise analüüsi laborites (keskkonna, toidu, tervishoiu jms uuringutega seotud laborid) üle kogu maailma. EACH magistriõppekava pakub teadmisi ja oskusi kaasaegse analüütilise keemia põhi- ja rakenduslikest aspektidest. EACH õppekavaga on seotud neli ülikooli: Tartu Ülikool (TÜ, õppekava koordinaator), Eesti; Uppsala ülikool (UU), Rootsi; Claude Bernard Lyon 1 ülikool (UCBL), Prantsusmaa; ja Åbo Akademi ülikool (AAU), Soome. Esimese õppeaasta veedavad tudengid TÜ-s, õppides analüütilise keemia ja metroloogia teoreetilisi ja praktilisi aluseid ning analüütilise keemiaga seotud kvaliteedi- ja sotsiaalmajanduslikke aspekte. EACH õppekava teine õppeaasta keskendub spetsiifilisematele analüütilise keemia rakendustele. Spetsialiseerumine toimub ühes partnerülikoolidest: UU-s, UCBL-is või AAU-s. Partnerülikoolide tuumikkompetentsi valdkonnad on: --- UU: orgaaniline ja bioorgaaniline analüüs, eraldusmeetodid ja massispektromeetria, mida peamiselt rakendatakse bioloogiliste proovide puhul; --- UCBL: tööstuslik analüütiline keemia ja tööstusprotsesside juhtimine; --- AAU: sensorid, moodsad analüütilise keemia seadmed ja elektrokeemia.
This international two-year joint Erasmus+ Erasmus Mundus master degree programme, EACH – Excellence in Analytical Chemistry, educates specialists in analytical chemistry well qualified to work in industry (food, pharmaceutical, materials, energy, etc) and chemical analysis laboratories (environment, food, health, etc) worldwide. EACH provides knowledge and skills in both fundamental and applied aspects of modern analytical chemistry. The programme is taught by four universities: University of Tartu (UT, coordinator), Estonia; Uppsala University (UU), Sweden; University Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), France; and Åbo Akademi University (AAU), Finland. Students spend the first study year at UT learning the fundamental concepts and skills of analytical chemistry, metrology in chemistry, and the quality and socio-economic aspects of analytical chemistry. The second year is oriented towards specific applications of analytical chemistry and is spent either at UCBL, UU or AAU. The particular strengths of the partner universities are: --- UU: organic and bioorganic analysis, separation methods and mass spectrometry, especially as applied to biological samples; --- UCBL: industrial analytical chemistry and process control; --- AAU: sensors, advanced analytical instrumentation and electrochemistry.
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Åbo Akademi UniversitypartnerSoome Vabariikülikool
University Claude Bernard Lyon 1partnerPrantsuse Vabariikülikool
Uppsala UniversitypartnerRootsi Kuningriikülikool