"Riiklik programm: Eesti keeletehnoloogia" projekt EKT10
EKT10 "Eesti Keeleressursside Keskus (1.01.2011−31.12.2014)", Kadri Vider, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
EKT10
Eesti Keeleressursside Keskus
1.01.2011
31.12.2014
Riiklik programm: Eesti keeletehnoloogia
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus40,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP175 Informaatika, süsteemiteooria1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)60,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201146 003,00 EUR
01.01.2012−31.12.201262 245,00 EUR
01.01.2013−31.12.201337 100,00 EUR
01.01.2014−31.12.201437 100,00 EUR
182 448,00 EUR

Eesti keeleressursside keskus (EKRK) on infrastruktuur, mis tagab kõigile uurijatele keeleressursside ja tehnoloogiate (keeletarkvara, sõnastike, teksti- ja kõnekorpuste, keeleandmebaaside) kättesaadavuse. Selleks ühendatakse eksisteerivad digitaalsed arhiivid ja pakutakse keeletehnoloogia vahendeid kui veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid. Seeläbi parandatakse nii keeleressursside nähtavust kui tehakse teadlastele olemasolevate ressursside kasutamine ja kombineerimine uute väärtuste loomisel oluliselt lihtsamaks, samuti tagatakse loodud ressursside säilimine. Et tagada keskusse kuuluvate keeleressursside pikemaajaline kasutusvõimalus, võimalus eri ressursside kombineerida, võrrelda ja kasutada koos erinevate eestisiseste või ka välismaiste rakendustega, viiakse ressursid vastavusse üldlevinud standarditega, dokumenteeritakse ning tehakse nende metaandmed kättesaadavaks ja automaatselt töödeldavaks. Keskuses töötatakse välja litsentsilepingud ja viiakse sisse kvaliteetne autentimissüsteem, et lubada ressursside kasutust võimalikult lihtsalt, järgides kasutuslepingute tingimusi ja kaitstes võimaluste piirides ressursiomanike huve. Autentimissüsteemi haaratakse esmajärjekorras teadus- ja arendusasutused, sõlmitakse lepingud vastastikuseks juurdepääsuks välismaiste riiklike akadeemiliste identiteedipakkujate liitudega (Identity provider federation), lisaks võimaldatakse kasutajakontod ning juurdepääs vabalt kasutatavatele ressurssidele ka mitteteadlastest kasutajatele. Keeleressursid tehakse eri liiki litsentsilepingute ja eraldi kokkulepetega kättesaadavaks ka avalikule ja erasektorile. Avaliku sektori puhul panustatakse eelkõige riigi infosüsteemide arendamisse. Erasektoril võimaldatakse erikokkulepete alusel keeleressursse kasutada ja rakendada ka oma toodetesse. Tartu Ülikooli, Eesti Keele Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi konsortsiumina on EKRK „Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi“ riikliku tähtsusega teadustaristu, mida rahastatakse ka ERFi vahenditest ja CLARIN (Common Language Resources andTechnology Infrastructure) ERIC (European Research Infrastructure Consortium) riiklik konsortsium. Eesti Keeleressursside Keskuse osalemine rahvusvahelises võrgustikus annab meie teadlastele juurdepääsu keskuste võrgustikus olevate keskuste teiste keelte jaoks loodud ressurssidele.

Vastutav täitja (2)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Tiit RoosmaadoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool; keeletehnoloogia dotsent (1.00);EST / ENG01.01.2011−15.09.2011
Kadri VidermagistrikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut; keeletehnoloogia teadur; Eesti Keeleressursside Keskuse tegevjuht (1.00);EST / ENG16.09.2011−31.12.2013

Põhitäitjad (5)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Neeme Kahuskmagistrikraad (teaduskraad)Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut; Teadur (1.00);EST / ENG01.01.2012−31.12.2014
Aleksei KellidoktorikraadTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool; intellektuaalse omandi dotsent (1.00);EST / ENG01.02.2012−31.12.2014
Krista LiinmagistrikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut; projektijuht (0.50);EST / ENG01.01.2012−31.12.2014
Tiit RoosmaadoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool; keeletehnoloogia dotsent (1.00);EST / ENG15.09.2011−31.12.2011
Margus TreumuthdoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool; keeleressursside analüütik (1.00);EST / ENG01.06.2011−31.12.2014

Täitjad (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Urve TalvikTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, teaduskorralduse spetsialist (1,00) Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, teaduskorralduse spetsialist (1,00)EST / ENG01.01.2011−31.12.2014

Projektiga seotud tööjõud (2)

IsikKraadAsutusAmetKoormusKoormus väljaspoolOsalemise periood
ProjektisKoormus väljaspool
Krista Liindoktorant0,501.01.2011−31.12.2011
Urve Talvikarvutiteaduse instituudi asjaajamiskorralduse spetsialist0,2501.01.2012−31.12.2014
Projektid
Projekt
3.2.0304.12-0396; "Eesti Keeleressursside Keskus"; Kadri Vider;
EKKTT08-28; "Eesti keeleressursside keskus"; Tiit Roosmaa;
IUT20-56; "Eesti keele arvutimudelid"; Heiki-Jaan Kaalep;
IUT20-62; "E-varamu ja kogude säilitamine"; Liisi Lembinen;
IUT20-65; "Eesti Keeleressursside Keskus"; Kadri Vider;
MMTAT08077R; "Ühine Keeleressurrsside- ja tehnoloogia Infrastruktuur (CLARIN)"; Tiit Roosmaa;
MMTAT11102; "META-NORD - Euroopa avatud lingvistilise infrastrukuuri Balti- ja Põhjamaade haru"; Kadri Vider;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Mõtsküla, Peeter P.; Tuulik, Triin; Kelli, Aleksei (2013). Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 333−347.10.5128/ERYa9.21.
Pedersen, S. Bolette; Borin, Lars; Forsberg, Markus; Kahusk, Neeme; Lindén, Krister; Niemi, Jyrki; Nisbeth, Niklas; Nygaard, Lars; Orav, Heili; Rögnvaldsson, Hirkur; Seaton, Mitchel; Vider, Kadri; Voionmaa, Kaarlo (2013). Nordic and Baltic wordnets aligned and compared through “WordTies”. Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), NEALT Proceedings Series 16: Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013); Oslo University, Norway; May 22–24, 2013. Ed. Stephan Oepen, Kristin Hagen, Janne Bondi Johannesse. Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet: Linköping University, 147−162. (Linköping Electronic Conference Proceedings).
Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki; Kelli, Aleksei (2013). Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside arendamisel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 317−332.10.5128%2FERYa9.20.