See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5952
ETF5952 "Õiglus Eesti ühiskonnas: uued põlvkonnad, uued arusaamad (1.01.2004−31.12.2005)", Jelena Helemäe, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.
ETF5952
ETF5952
Õiglus Eesti ühiskonnas: uued põlvkonnad, uued arusaamad
Social Justice in Estonian Society: Changing Perceptions of New Generations
Õiglus Eesti ühiskonnas: uued põlvkonnad, uued arusaamad
1.01.2004
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETF 2004
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolkoordinaator01.01.2004−31.12.2005
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituutkoordinaator01.01.2004−31.12.2005
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2005357 000,00 EEK (22 816,46 EUR)
22 816,46 EUR

Uuringu eesmärgiks oli analüüsida, kuivõrd oluline on vanus ja põlvkondlik kuuluvus õiglusarusaamade kujunemise tegurina Eestis. Lähtusime sellest, et Eestis toimunud muutustega kaasnesid nii siirdekultuuri kujunemine sotsialiseerumiskeskkonnaks, kui ka haridus- ja ametialase struktuuri teisenemine, sotsiaalsete rühmade grupiviisiline mobiilsus ning omistatud karakteristikute (vanus, sugu, rahvus jne) muutunud tähendus sotsiaalse positsiooni mõjurina. Oletasime, et muutused ühiskonnas levinud õiglusarusaamades toimuvad erinevate arusaamadega põlvkondade vahetuse kaudu. Projekti raames korraldati 2004. aastal Eesti täiskasvanud rahvastikku esindava 1000 indiviidi küsitlus ning 2005. aastal lisaküsitlus mobiilsuse ja õigluse seoste kohta. Küsitluse instrumendi väljatöötamisel lähtuti rahvusvahelise International Social Justice Project kogemusest. Senine õiglusprintsiipide ja hinnangute analüüs põlvkondade lõikes ei kinnita esialgset oletust. Kõik põlvkonnad suhtuvad kriitiliselt vabaturumajanduslikku (neoliberaalsesse) õigluskäsitlusse, toetades samas teenitusprintsiipi. Erandiks on vaid kõige nooremate arvamus, et vaid suured sissetulekuerinevused motiveerivad inimesi pingutama. Suhtumist sellesse põhimõttesse aga kipub elukogemus korrigeerima. Kõik põlvkonnad pooldavad valitsuse aktiivset rolli (ümber)jaotamises, ka egalitaarset vajadusprintsiipi, samas ollakse vastu võrdsustamisele. Oluline erinevus põlvkondade vahel ilmneb vaid suhtumises sellesse, kas valitsus peaks kehtestama sissetulekute ülempiiri. Ainult selle õiglusprintsiibi puhul on alust arvata, et põlvkondade vahetumisega vastasseis niisugusele arusaamale kasvab. Projekti raames kogutud andmeid kasutati nii ingliskeelsete artiklite kirjutamisel kui ka eestikeelses 2008. aastal ilmunud raamatus „Sotsiaalse õigluse arusaamad Eesti ühiskonnas“ (toim.H.Plotnik).
The main objective of current project is to study the age and generations as determinants of justice perceptions, to what extent these beliefs of young people socialized in Estonian Republic differ from older generations’ ones. Our point of departure is consistent with theories that seek to integrate both ideological and structural explanations of origins of the justice norms and beliefs. The transformation culture, the group social mobility and the changed importance of ascriprive characteristics as the factors of attainment of the social position had altered the whole context of formation of justice norms and beliefs. We hypothesize that changes in justice perceptions of Estonian society occur through the changes of generations. To test this hypothesis two surveys (1000 interviews) had been conducted. Conception and methodology of International Social Justice Project had been used as the bases of our research. Analyses had not provided the support for initial hypothesis. The differences between generations were not important one. All the generations rather reject principles of neoliberal functional legitimation of inequality, while support equity. All the generations tend to support state role in (re)distribution and egalitarian principle of need, while reject equality of outcome. The only justice belief, that we suppose to get wider rejection due to generational change, is that related to the role of government in placing an upper limit on the amount of money any one person can make. The data of public opinion survey were used in articles and book in Estonian “Sotsiaalse õigluse arusaamad Eesti ühiskonnas” (“Social Justice Beliefs in Estonian Society” – 2008, ed.H.Plotnik).
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0