This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Other" project GHVAJ0029PR
GHVAJ0029PR (PRG29) "Foreign vs local in Medieval and Modern Age foodways in the eastern Baltic: tracing the changing food consumption through provenance analyses (1.01.2018−31.12.2022)", Valter Lang, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology.
PRG29
GHVAJ0029PR
Võõras vs kohalik kesk- ja uusaja toitumisharjumustes Läänemere idaaladel: päritoluanalüüside kasutamine tarbimismuutuste jälgimisel
Foreign vs local in Medieval and Modern Age foodways in the eastern Baltic: tracing the changing food consumption through provenance analyses
PUT PRG29
1.01.2018
31.12.2022
R&D project
Other
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH340 Archaeology 6.1 History and archaeology80,0
1. Biosciences and Environment1.4. Ecology, Biosystematics and -physiologyB330 Palaeozoology, phylogeny 1.6 Biological sciences20,0
PeriodSum
01.01.2018−31.12.202229 506,00 EUR
29 506,00 EUR
0,00 EUR
PUT PRG29 partnerlusleping

Arheoloogilised ja ajaloolised andmed näitavad toiduainete, eriti merelist päritolu saaduste sissetoomist Läänemere idaaladele juba alates keskajast. Samas puudub meil siiani avaram ülevaade toiduainete impordi tõelisest ulatusest ja tähtsusest vastandina kohaliku ressursi kasutamisele. Ümbritsev mereline ja maismaaline elukeskkond pakkus kindlasti rikkalikku ja mitmekesist söögipoolist meie esivanematele, kuid miks siis ikkagi esmapilgul kohalikuga paljuski samalaadse toiduse import? Käesolev interdistsiplinaarne projekt uurib ajalis-ruumiliste päritoluanalüüside põhjal 13.-18. saj Eesti ja Läti inimeste toitumisharjumusi ja -võimalusi, kombineerides esmakordselt siin loodusteaduslikke (kala-, linnu- ja loomaluud kui söögipoolise materiaalsed jäljed), antropoloogilisi (inimskeletil ainevahetushäiretest tingitud paleopatoloogiad ja luukoe keemia kui toitumise laadi ja päritolu peegeldajad) ning kirjalikke ja arheoloogilisi allikaid ühtse eesmärgiga.
Archaeological and historical evidence show that food, especially seafood, was imported to the eastern Baltic since the Medieval period. Yet we lack a comprehensive understanding of the real extent and importance of imported food vs that of local origin. The surrounding marine and terrestrial environments would have certainly offered rich and diverse dietary resources to our ancestors, so why import seemingly similar food? This interdisciplinary project will explore foodways of people living in 13th-18th century Estonia and Latvia using spatiotemporal provenance analyses, and for the first time will combine natural scientific (fish, bird and animal skeletal remains as physical evidence of subsistence), anthropological (pathologies on the human skeleton caused by metabolic disorders and biochemistry of bone tissues as an indicator of the type and origin of diet), archaeological and written sources for a unified purpose.
ActivitiesPercent
Basic Research100,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Tallinna Ülikoolcoordinaator