"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5826
ETF5826 (ETF5826) "Antibiootikumresistentsete enterobakterite levik Eestis ja resistentsust põhjustavate integronide olemasolu enterobakteritel (1.01.2004−31.12.2006)", Epp Sepp, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
ETF5826
Antibiootikumresistentsete enterobakterite levik Eestis ja resistentsust põhjustavate integronide olemasolu enterobakteritel
The spread of antibiotic resistant enterobacteria in Estonia and the prevalence of antibiotic resistance encoding integrons.
1.01.2004
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB760 Psühhonoomika 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2005−31.12.200594 117,65 EEK (6 015,21 EUR)
01.01.2006−31.12.200696 000,00 EEK (6 135,52 EUR)
18 541,89 EUR

Antibakteriaalsetele preparaatidele resistentsete mikroobitüvede esilekerkimine on kujunenud probleemiks tänapäeva meditsiinis, kuid vähe on andmeid Eestis tsirkuleerivate multiresistentsete tinglikult patogeensete mikroobitüvede kohta. Meie uurimistöö eesmärgiks on läbi viia: 1. epidemioloogiline uuring beetalaktamaasi produtseerivate enterobakterite leviku kohta Eestis 2. teoreetilis fundamentaalne uuring resistentsust määravate integronide olemasolu ja leviku kohta tinglikult patogeensetel enterobakteritel Oma uuringutes kasutame mikrobioloogilisi meetodeid, mida kombineerime erinevate molekulaarsete metoodikatega. Molekulaarsete meetoditega jälgime erinevate beetalaktamaasi produtseerivate hospitaalinfeksioonitekitajate kloonide levikut ja resistentsust määravate integronide olemasolu uuritavatel enterobakteritel. Oodatavad tulemuse ja rakendus: 1. Epidemioloogilise uuringu praktilisi kogemusi ja tulemusi saab edaspidi rakendada igapäevases mikrobioloogilises diagnostikas ja praktilises meditsiinis multiresistentsete hospitaalinfeksiooni tekitajate leviku jälgimiseks. 2. Teoreetilis-fundamentaalne uuring annab teavet resistentsuse mehhanismide olemasolust ja levikust enterobakteritel. Uurimistöö teaduslikke tulemusi saab rakendada ratsionaalse antibakteriaalse poliitika väljatöötamiseks, et vähendada multiresistentsete mikroobitüvede levikut ja patsientide ravikulusid. Käsoleva uuringu alusel saame võrrelda Eesti beetalaktamaasi produtseerivate enterobakterite esinemissagedust ja resistentsust määravate integronide olemasolu erinevatel mikroobitüvedel teiste Euroopa maadega, mis võimaldab paremini aru saada mikroobide resistentsuse gloobalsest levikust.
Resistance to antibiotics among opportunistic enterobacteria is a problem. No data concerning the spread and the resistance mechanisms among opportunistic enterobacteria in Estonia are available yet. The aim of our research is: 1. Epidemiological study to determine the spread of ESBL-producing K. pneumoniae in Estonia. 2. Theoretical-fundamental study for detecting antibiotic resistance encoding integrons in the opportunistic enterobacteria. The antibiotic susceptibility to different antimicrobials and ESBL producing K. pneumoniae is detected using classical microbiological methods. Molecular methods (PCR-Polymerase Chain Reaction, PFGE- Pulsed-Field Gel Electrophoeresis) are used in integron and resistance genes research. Expected results: Our epidemiologic studies give survey about the spread of ESBL producing K. pneumoniae. Theoretical-fundamental study describes the resistance mechanisms among opportunistic enterobacteria. Estimation of antibiotic resistance enables to use these data in rational antimicrobial therapy. In cooperation with Swedish Institute of Infectious Diseases and EARSS it is possible to compare the spread of isolated ESBL producing K. pneumoniae clones and the spread of integrons with the data of other European countries.