See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5596
ETF5596 "Vee- ja ainevahetus ranniku- ja avamere vahel" (1.01.2003−31.12.2006); Vastutav täitja: Urmas Raudsepp; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 37 400 EUR.
ETF5596
Vee- ja ainevahetus ranniku- ja avamere vahel
Coastal - open sea water and mass exchange
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB460 Füüsiline antropoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2005−31.12.2005141 176,47 EEK (9 022,82 EUR)
01.01.2004−31.12.2004150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2006−31.12.2006144 000,00 EEK (9 203,28 EUR)
37 399,60 EUR

Maismaalt merre kantavad toitained ja muu heljum transporditakse veemassis kõigepealt rannikumerre. Edasine transport toimub läbi ranniku- ja avamere vaheliste vee- ja ainevahetusprotsesside. Ookeani shelfi ning avaookeani vaheliste protsesside uuringud on näidanud, et oluline ainevahetus toimub läbi mesomastaapsete struktuuride ja füüsikaliste protsesside. Projekti eesmärgiks on identifitseerida, kirjeldada ja analüüsida füüsikalisi protsesse ja struktuure, mis tagavad vee- ja ainevahetuse Soome lahe lõunaranniku ja avamere vahel; selgitada välja vee- ja ainevahetuse peamiste füüsikaliste protsesside toimemehhanismid ja hinnata kvantitatiivselt Soome lahe lõunaosa vee- ja ainevahetust. Uuringute läbiviimiseks kasutatakse komplekselt in situ mõõtmisi, piisava ruumilise ja spektraalse lahutusega satelliitpilte ning tsirkulatsiooni ja ainelevi numbrilisi mudeleid. Kuna kaugseire metoodika mitmekomponendilise rannikuvee seisundi hindamiseks on kohaspetsiifiline, siis toimub projekti raames ka kaugseirealgoritmide täiendamine Eesti rannikuvete jaoks ja vastavalt arenevale metoodikale ka satelliidiinformatsiooni järk-järguline analüüs. Projekti tulemusena täienevad teadmised ranniku- ja avamere vee- ja ainevahetusprotsesside osakaalust ja nende protsesside dünaamikast. Töötatakse välja rannikumere kaugseire algoritmide baas, mis võimaldab arendada kaugseire tehnoloogiat. Tsirkulatsiooni ja ainelevi numbriliste mudelite ning satelliidiinfo kombineeritud kasutamine loob eeldused rannikumere komplekseks seireks ja antropogeense reostuse ning toksiliste sinivetikate leviku operatiivseks jälgimiseks.
The coastal sea is the primary reciever of nutrients and suspended particulate matter (SPM) from the land-based sources. Their further transport to the open sea takes place through complex exchange processes between the coastal area and the open sea. The existing investigations of the shelf - open ocean interactions indicate to mesoscale physical processes and structures playing a major role in the water and mass exchange. The main aim of the current project is to identify, describe and analyse the physical processes and structues responsible for the water and mass exchange in the southern part of the Gulf of Finland, to explain the mechanism of the key processes, and to give quantitative estimate of the water and mass exchange. The project is planned to carry out using combined hydrographic measurements, high resolution satellite remote sensing, general circulation models and Lagrangian particle models. Remote sensing algorithms for interpretation of satellite signals, originating from the coastal waters of complex composition, are site-specific. Terefore the development of a respective algorithm for the Estonian coastal waters is planned as a part of the current project. The results of the project will contribute to the understanding of processes of the coastal-open sea exchange and their dynamics. Also, a toolkit for processing remote sensing images of Estonian coastal waters will be developed as a project outcome. The coupled application of the circulation and particle transport models as well as of the remote sensing data will facilitate the enhanced monitoring of the coastal sea and tracking of the contaminant and toxic blue-green algae distribution..