"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7335
ETF7335 "Vägivaldne ja vabatahtlik deterritorialisatsioon eesti diasporaakogukondade näitel. (1.01.2008−31.12.2011)", Aivar Jürgenson, Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut.
ETF7335
Vägivaldne ja vabatahtlik deterritorialisatsioon eesti diasporaakogukondade näitel.
Voluntary and Violent Deterritorialisation: the Example of Estonian Diaspora Communities
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH250 Lähiajalugu (alates 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008210 000,00 EEK (13 421,45 EUR)
01.01.2009−31.12.2009201 600,00 EEK (12 884,59 EUR)
01.01.2010−31.12.2010201 600,00 EEK (12 884,59 EUR)
01.01.2011−31.12.201112 884,40 EUR
52 075,03 EUR

Käesolevas uurimisprojektis analüüsitakse Eestist väljarändamise erinevaid aspekte ning eesti diasporaakogukondade kujunemist ja funktsioneerimist. Projekti põhieesmärgiks on välja selgitada, mil määral sõltub kohanemine lisaks deterritorialisatsiooni iseloomule (vabatahtlik või sunniviisiline) ka teistest faktoritest, mis omakorda võivad teatud olukordades olla esimestest olulisema kaaluga. Peamised teoreetilised märksõnad on: migratsiooni mikrotasand, etnitsiteet ja diasporaa identiteet. Emigratsiooni struktureerivad peamised perioodid on: ettevalmistus rändeks, ränne, päralejõudmine, kohanemine, integratsioonitaseme loomine. Tavaliselt räägitakse sellisest skeemist seoses vabatahtliku väljarändega, käesoleva projekti üks eesmärke on aga näidata, et needsamad astmed eristuvad ka põgenike rändeprotsessides ning et indviduaalsetel otsustel on nn sunniviisilistes rännetes suurem kaal kui tavaliselt arvatud. Samuti võrreldakse omavahel vabatahtliku ja sunniviisilise migratsiooni teel kujunenud diasporaakogukondade kohanemist residentsimaal ning analüüsitakse diasporaakogukondade etnitsiteeti kui sotsiaalset praktikat ja sobivate tähenduste konstrueerimise protsessi. Seni ei ole ühtegi II maailmasõja tagajärjel tekkinud või laienenud diasporaad uuritud vabatahtliku ja sunniviisilise rände mõjufaktorite võrdlluses. Lisaks teoreetilisele panusele on käesoleva projekti üheks väljundiks ülevaate andmine Lõuna-Ameerika eestlaskonnast, mille kohta meie teadmised võrreldes mõnede teiste diasporaakogukondadega (Rootsi, Kanada, Austraalia) on seni tagasihoidlikud.
The present research project aims to use newer theoretical models to analyze the development and functioning of the Estonian diaspora community. The main purpose of this project is to find out to what extent depend the adaption. After the deterritorialisation (voluntary or forced) the adaption depends of other factors, that could be in some kind of situations more important than the deterritorialisation. The main theoretical keywords are: micro level of migration, ethnicity and diaspora identity.The main structural stages of emigration are: preparations for the migration, the migration, arrival, adjusting, and creation of an integration level. Usually, this scheme is mentioned in connection with voluntary emigration and forced migration (refugees) has still been left aside, as a research topic for macro-theoretical models. The present research aims to demonstrate that these same stages can also be identified in the migration process of refugees and that individual decisions play a bigger role in the so-called forced migration than is usually thought. Attention will also be paid to the comparison of adaptation in case of voluntary and forced migration. So far there is no research performed in the context of the diaspora that is formed or enlarged as a result of WW II and where the influence factors of the forced or voluntary emigration have been analyzed. This project will besides the theoretical part,give an overview about the Estonians in the South-America. The knowledges about this diaspora are very small compare to other Estonian diaspora in Sweden, Canada, Australia, etc.