"EMP finantsmehhanismi teaduskoostöö toetus" projekt EMP475
EMP475 "Teadusteksti konventsioonid Balti riikides: retooriline struktuur keelte ja kultuuride risttuules (1.09.2019−31.08.2023)", Djuddah Arthur Joost Leijen, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, maailma keelte ja kultuuride kolledž.
EMP475
Teadusteksti konventsioonid Balti riikides: retooriline struktuur keelte ja kultuuride risttuules
Academic Writing in the Baltic States: Rhetorical Structures through culture(s) and languages
1.09.2019
31.08.2023
Teadus- ja arendusprojekt
EMP finantsmehhanismi teaduskoostöö toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2 Keeled ja kirjandus100,0
PerioodSumma
01.09.2019−31.08.20230,00 EUR
0,00 EUR

Akadeemiline väljendusoskus on üha olulisema tähtsusega oskus nii õppijate kui ka teadlaste jaoks. Kirjalikud tööd on kõrghariduses üks enim kasutatud hindamisvorm ning viimastel aastakümnetel on kirjaliku eneseväljenduse oskus saanud aina olulisemaks ka teadlastele, kelle tööd hinnatakse peamiselt teaduspublikatsioonide alusel. Kuigi tänapäeval kirjutavad teadlased enamasti inglise keeles, mis on kaasaegse teaduse lingua franca, on mõnel pool, sealhulgas Balti riikides, uurijatel võimalus (ja mõnikord kohustus) avaldada teadustööd ka kohalikus keeles. Eesti, läti ja leedu keeled on (senini) kõrghariduse madalamatel astmetel peamisteks õppekeelteks. Selles projektis lähtume eeldusest, et akadeemiliste tekstide kirjutamisel esinevad kultuurilised erinevused. Nii ei erine eri keeltes kirjutatud tekstid mitte ainult grammatika ja sõnavara poolest, vaid näiteks ka infostruktuuri, teksti ülesehituse ja retooriliste võtete poolest. Neid teksti aspekte on üsna palju uuritud suurema kõnelejaskonnaga keeltes, nagu näiteks inglise, saksa, hispaania, kuid vähem on teada väiksema kõnelejaskonnaga keelte, sh Balti riikide keelte kohta. Siinse projekti eesmärk on kaardistada eesti-, läti- ja leedukeelsete akadeemiliste tekstide kirjutamistraditsioon, keskendudes humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna tekstidele. Projektis uuritakse erinevaid akadeemilisi žanre nii mikro- kui ka makrotasandil, vaadeldakse näiteks teksti sidusust, struktuuri, retoorilisi võtteid, metateksti jms. Projekti tulemusel saame parema ülevaate eesti-, läti- ja leedukeelsete akadeemiliste tekstide kirjutamistraditsioonist. Projekti tulemusi saab rakendada akadeemiliste tekstide kirjutamise õpetamisel ja õppematerjalide väljaarendamisel. See aitab hoida meie kohalikke kirjutamistraditsioone ning tagada eesti, läti ja leedu keele kasutamise kõikides valdkondades, sh teaduses ja kõrghariduses.
In academic setting, writing is an increasingly important skill for students and scientists. Being the most convenient form of evaluation, writing tasks are increasingly popular in university settings. Within the last decades, writing has also become central for researchers whose performance is often evaluated in terms of publications. Nowadays, most scientists publish their work in English, the current lingua franca of science. However, in the Baltic States, scientists still have the opportunity (and sometimes obligation) to publish research in the local languages, especially in social sciences and humanities. Estonian, Latvian, and Lithuanian are also (still) relevant in teaching and learning on lower levels of higher education. In this project we keep to the assumption that the way academic texts are written is culture-dependent. While quite a large body of research is available on writing traditions in languages with large populations of speakers (e.g. English, German, Spanish), less is known about writing traditions associated with languages spoken by fewer people. As such, we are largely missing an understanding of rhetorical conventions when it comes to academic writing in Estonian, Latvian and Lithuanian. The current project aims to map rhetorical conventions of academic writing in Estonian, Latvian and Lithuanian. Focusing on the humanities and social sciences, we will investigate the academic discourse on macro- and micro-level. As such, we will investigate rhetorical structure typical of specific genres as well as stance and coherence in discourse. The project contributes to understanding local writing conventions and helps to preserve Estonian, Latvian, and Lithuanian in all the domains, including research and higher education. The results can be used when teaching academic writing in Estonian, Latvian and Lithuanian. In addition, the results will contribute to studies of academic identity aspects and add to the intercultural rhetoric research worldwide.