"Muu" projekt SMTAT12014T
SMTAT12014T "Eesti Keeleressursside Keskus (1.01.2011−31.12.2015)", Kadri Vider, Tartu Ülikool.
3.2.0304.12-0396
SMTAT12014T
Eesti Keeleressursside Keskus
Center of Estonian Language Resources
Eesti Keeleressursside Keskus
1.01.2011
31.12.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH351 Foneetika, fonoloogia 6.2. Keeleteadus ja kirjandus50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)25,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT121 Signaalitöötlus 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)25,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2011−31.12.2015
AsutusRiikTüüp
SA Archimedes
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.20151 229 985,00 EUR
1 229 985,00 EUR

EKRK loomise eesmärgiks on tõsta Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimet arvutilingvistika ja keeletehnoloogia vallas uue ja kaasaegse teadustaristu loomise kaudu. Keskusse koondatud digitaalsete ressursside (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid) ja keele töötlemise vahendite kasutajateks on partnerasutused jt Eesti teaduse, arenduse ja innovatsiooniga tegelevad asutused ning partnerid üleeuroopalises CLARINi konsortsiumis. EKRK tehnilise taristu moodustavad partnerasutuste poolt hallatavad arvutus- ja salvestusressursid ning keskteenused. Keskuse tegevuse eesmärgiks on muuta olemasolevad ressursid ja vahendid kättesaadavaiks, vastastikku toimivaiks ning stabiilseteks oskusteabega varustatud teenusteks, mida kasutajad saavad vajaduse korral ka oma tarbeks kohandada. Kõik keeleressursid ja nende töötlemise vahendid, mis Keskusesse koondatakse, peavad vastama rahvusvahelistele standarditele ja olema varustatud ressursi pakkujate poolt kasutuslitsentsiga eri tüüpi kasutajate (üldine avalik, akadeemiline, kommerts) jaoks.
TegevusProtsent
Rakendusuuring90,0
Katse- ja arendustöö10,0