"KIK keskkonnaprogramm" projekt KIK16005
KIK16005 "Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring (1.01.2016−1.12.2017)", Joonas Pärn, Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut.
KIK16005
Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring
Survey of technogenic groundwater quality of Maardu phosphorite area
1.01.2016
1.12.2017
Teadus- ja arendusprojekt
KIK keskkonnaprogramm
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimineT340 Kaevandamine/mäendus2.11 Teised tehnika- ja tehnoloogiateadused100,0
AsutusRiikTüüp
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
PerioodSumma
01.01.2016−01.12.201735 968,40 EUR
35 968,40 EUR

Antud uuringu eesmärk on mõõta, hinnata ja kaardistada Maardu fosforiidilevila ala, määrata vee liikumise suunad, määrata vooluhulgad ja teostada kaevandatud ala vee kui reostuse kandja mõõtmine ning määrata iseloomulikud veetasemed. Maardu objektil on võimalik uurida vee probleeme erinevates kaevandamistingimustes nagu vaalkaevandamine ja allmaakaevandamine. Projekti eesmärk on jälgida ala veetasemeid ja veekvaliteeti seoses sellega, et objekt on atraktiivne rekreatsiooniala.
The aim of this study is to measure, evaluate and map the Maardu phosphorite area, determine the direction of water movement, flow rates, characteristic water levels and assess the water as a pollutant carrier. The Maardu site is capable of studying water problems in various mining conditions. The project aims to monitor the water levels and water quality in the area in relation to the fact that the site is attractive to the recreation area.
TegevusProtsent
Rakendusuuring100,0