See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5996
ETF5996 "Õpiobjektide ja keskkondade optimiseerimine lähtuvalt õpiteooriatest" (1.01.2004−31.12.2007); Vastutav täitja: Tago Sarapuu; Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 28 974 EUR.
ETF5996
Õpiobjektide ja keskkondade optimiseerimine lähtuvalt õpiteooriatest
Optimizing the architecture of learning objects and environments in respect of learning theories
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS286 Ortopedagoogika5.3 Haridusteadused50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT181 Kaugseire2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007115 200,00 EEK (7 362,62 EUR)
01.01.2005−31.12.2005112 941,18 EEK (7 218,26 EUR)
01.01.2004−31.12.2004110 000,00 EEK (7 030,28 EUR)
01.01.2006−31.12.2006115 200,00 EEK (7 362,62 EUR)
28 973,78 EUR

Projekt uurib õpiobjektide (ÕO-de) omadusi, mis mõjutavad õppijate probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskusi ning kuidas integreerida ÕO-de vastavaid karakteristikuid nende metaandmetesse ja koostamise juhenditesse. Lisaks sellele selgitatakse välja, mlline on erinevate toetussüsteemide mõju õpilaste teaduslike arusaamade kujunemisele ÕO-de vahendusel toimuvas õpiprotsessis uurimuslikus ja ühisõppelises keskkonnas. Seejuures eeldatakse, et õpilaste arusaamade kujunemine sõltub konkreetsetest õpiteooriatest lähtuvatest ning ÕO-de metaandmetes ja spetsifikatsioonides kajastust leidnud toetussüsteemidest.Ühtlasi töötatakse välja ÕO-de rakendamisega seonduv õpikeskkonna optimaalne mudel, mis arvestab õppuri individuaalseid vajadusi ning mis lähtub kaasajal enamaksepteeritud õpiteooriatest. Seejuures piiritletakse individuaalsete vajaduste lähtekarakteristikud ja õpiteooriate põhiprintsiibid ning integreeritakse need ÕO-de standardiseeritud metaandmetesse. Projekti realisserimise tulemusel väljatöötatud ÕO-de saab rakendada unifitseeritud õpikeskkondades nii uurimusliku kui ka ühisõppe eesmärkidel. Projekti täitmise käigus täiustatakse OÕ-de metakeele standardeid, luuakse vastavalt väljatöötatud teoreetilistele alustele täiendavaid O-de ja nende rakendamiseks vajalikke toetussüsteeme, mis integreeritakse ÕO-de kasutamiseks sobilike ja optimaalsete õpikeskkondadega. Väljatöötatud prototüüpe katsetatakse pilootuuringutes ning rahvusvahelistes võrdlusuuringutes. Saadud tulemused on rahvusvahelises plaanis olulisel kohal ÕO-de metaandmete ja spetsifikatsioonide standardiseerimise aluste edasiarendamisel, Eesti seisukohalt leiavad aga tulemused rakendust nii üldhariduskoolide kui ka kõrgkoolide jaoks sobilike virtuaalsete õppesüsteemide loomisel ja nende vastavusse viimisel kaasaja õpirteooriatega.
The current project investigates the main characteristics of learning objects (LO) influencing on students' problem-solving and decision-making skills and how they can be integrated into metadata and specification of LOs. It is predicted that students' skills can be effectively developed in the web-based learning environment by specifying essential characteristics of LOs in respect to the particular learning theories and integrating these to the metadata and specifications of LOs. The research work will try to clarify different types of scaffolding elements that support the usage of LOs in both collaborative and inquiry learning environment in order to enhance students' scientific understanding. Moreover, in the realization of the present work we will optimize the architecture both LOs and learning environment that correlates with learner's individual needs and also with more accepted learning theories. It can be achieved by the appropriate standardization of metadata and specifications of LOs. As a result of the present project the standards for metadata of LOs will be developed and new LOs will be created in according to the theoretical basis of the present study. New elements of learners' scaffolding systems will help to link current understanding of LOs to the learning theories and, thereby, to meet better the needs of teachers and students. The prototypes of the present work will be tested in pilot study and in international comparative study as well. The results of the project will help to develop international standardization of metadata of LOs. All the results are applicable in creating virtual learning systems for different school systems.