See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekt EKRM04-37
EKRM04-37 (EKRM04-37) "Teadlased Eestis kuni 1918. Biobibliograafiline võrguleksikon (1.01.2004−31.12.2008)", Heiki Epner, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu.
EKRM04-37
Teadlased Eestis kuni 1918. Biobibliograafiline võrguleksikon
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogukoordinaator01.01.2004−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.200485 000,00 EEK (5 432,49 EUR)
01.01.2005−31.12.2005120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2006−31.12.2006120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2007−31.12.2007120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2008−31.12.2008223 000,00 EEK (14 252,30 EUR)
42 692,99 EUR

Eesmärk: luua veebipõhine teatmeteos Eesti ja Eestiga seotud teadlaste kohta kuni 1918.a.. Teos sisaldab biograafilist andmestikku, sh biograafilisi artikleid, valikuliselt digitud väljaandeid (biograafilised teatmeteosed, käsiteldavate autorite teosed sh väitekirjad ja artiklid) võrguversioonidena ning on seostatud muude andmebaasidega (nt. Portreed). Taust: Eestis on elanud ja töötanud palju teisi rahvusgruppe, eriti sakslasi ja hiljem venelasi, kelle rolli eesti kultuuri kujunemises ei saa alahinnata. Tartu Ülikool suurendas Eesti ala rahvusvahelisust, mõjutades oluliselt Eesti kultuuri kujunemist, olles piirkonna ainus akadeemiline asutus nii eestlaste kui kohalike sakslaste jt jaoks. Samas oli Ülikool kaua aega ainus Baltikumis, kus õpetasid ja tegutsesid teadlased Saksamaalt ja mujalt Euroopast ning õppisid teistest piirkondadest pärinevad üliõpilased, kes hiljem sideme Eestiga säilitasid. Paljude hilisem elutöö on seotud Eestiga. Seoste kohta teiste regioonidega on avaldatud rida uurimusi (autorid Tering, Issakov, Tankler, Shor, Rämmer, Lomp jt), mitmed, seoste kohta Saksamaa, Läti ja Ukrainaga on ilmumas. Suurem osakaal on olnud uurinustel Tartu ja Saksamaa ning ka Venemaa TA teaduslike sidemete kohta. Uurimuste ülevaate-ja biograafilised artiklid moodustavad kavandatava teatmeteose ühe baasosa. Projekt võimaldab: liita ülevaatlikuks tervikuks rahvuslik-regionaalsel või erialasel printsiibil koostatud käsitlused ning luua pilt ajastule iseloomulikust vaimuelust üldisemal tasemel. Luua väljaanne, mis on pidevalt täiendatav ilma põhistruktuuri muutuseta. liita virtuaalselt erinevates asutustes (arhiivides, raamatukogudes ete) paiknevad samasisulised materjalid ning esitada need ühtse reeglistiku alusel tuua käibesse materjalid, mille käsutamine on seni olnud piiratud. TÜ raamatukogus säilitatakse teadlaste käsikirju, isikuarhiiive, dissertatsioone ja muid väheses eksemplaarsuses materjale. Arhiivid on osaliselt läbi töötamata, osa materjale on piiratud ressursside tõttu elektronkataloogis kajastamata. Materjalide füüsilis-keemiliste omaduste tõttu on originaalide kasutatavus piiratud. Nende säilimise ning kasutatavuse süt/rendam/sehuvides on otstarbekas valikuline digitaliseerimine ja elektrooniline publitseerimine. luuakasutajale lihtne ja kure ligipääs erinevatele materjalidele koos nendevahelise liikumisvõimalusega. Eeldused: Ülikool on üks teadusajaloo uurimise keskusi. Ülikooli raamatukogus ja ülikoolis toimuva õppetöö käigus on koostatud bibliograafilisi ja biograafilisi andmebaase (Tartu Ülikoolis kaitstud väitekirjad 1802-1918, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas kaitstud väitekirjad, Tartus õppinud farmatseudid 1802-1889 ete), mis laiema kättesaadavuse huvides konverteeritakse elektroonilisteks andmebaasideks ning lülitatakse kavandatavasse teosesse. Ülikooli raamatukogus toimub võimaluste piires süstemaatiline plaanipärane digitaliseerimine (vt. http://www.utlib.ee> Digikogu). Sisetööversioonina on kättesaadav 20. sajandil ülikoolis töötanud isikute andmebaas (vt http://www.utlib.ee/Katalooqid/kartbibl/tvisik/index.php). Võrguversioonidena on kättesaadavad portreede, käsikirjade jt andmebaasid. Koostöös Baieri Riigiraamatukoguga on alustatud baltisaksa andmestikku sisaldavate teatmeteoste digitaalset publitseerimist (vt. Http://www.utlib.ee/ekollekt/raamat/Winkelmann. index.html). Kavandatav teatmeteos on ülesehituselt sarnane ülikooli raamatukogu ja filosoofiateaduskonna ühisprojekti Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikorpus raames valmiva väljaandega (tööversioon vt. Http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva). mis sisuliselt on baltisaksa kirjandusleksikon. Kumbki on käsiteldav moodulina, mille ühildamise tulemus on üldisema iseloomuga teatmeteos.