"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7490
ETF7490 "Inimese kognitiivsete protsesside, isiksuse ja seisundiomaduste semiootiliselt vahendatud mehhanismide kultuuriti võrdlev uurimine. (1.01.2008−31.12.2011)", Aaro Toomela, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut.
ETF7490
Inimese kognitiivsete protsesside, isiksuse ja seisundiomaduste semiootiliselt vahendatud mehhanismide kultuuriti võrdlev uurimine.
Cross-cultural study of semiotic mediation mechanisms in human cognitive processes, trait and state characteristics
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.8. PsühholoogiaS260 Psühholoogia5.1. Psühholoogia ja tunnetusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008210 000,00 EEK (13 421,45 EUR)
01.01.2009−31.12.2009201 600,00 EEK (12 884,59 EUR)
01.01.2010−31.12.2010201 600,00 EEK (12 884,59 EUR)
01.01.2011−31.12.201112 884,40 EUR
52 075,03 EUR

Projekti peaeesmärgiks on inimese kognitiivsete protsesside, isiksuse ja seisundiomaduste kultuurist tingitud semiootiliselt vahendatud aspektide mõistmine. Semiootiline vahendatus on psüühika bioloogiliste aluste sotsiaal-kultuuriliste mehhanismidega ümberkujundamise olemuseks. Seetõttu võimaldab semiootilise vahendatuse mehhanismide mõistmine mõista paremini kuidas kultuur psüühikat mõjutab. Enamus kaasaegseid uuringuid tegeleb kultuurimõju fakti tuvastamisega kuid ei käsitle empiiriliselt kultuurikeskkonna mõju olemust. Kultuuri toime kirjeldamiseks võrreldakse erineva haridustasemega inimesi Eestis ja Brasiilias (Brasiilias uuritakse muuhulgas ka bioloogiliselt terveid kirjaoskamatuid täiskasvanuid). Töö tulemusena näidatakse, kuidas väga erinevate psüühiliste protsesside individuaalne varieeruvus seostub üldiste kutuurimehhanismidega. Teoreetiliselt peaks kultuurist omandatud sümboliliste mehhanismide areng peegelduma kõigis semiootiliselt vahendatud psüühilistes protsessides. Nii peaks olema võimalik oluliselt ühtlustada siiani killustatud psühholoogia süsteemi kus inimeste kognitiivseid protsesse, isiksust ja seisundiomadusi käsitletakse üksteisega väga nõrgalt seotud eraldi uurimissuundades. Kõigi nende protsesside ühiseks taustsüsteemiks inimesel on, teoreetiliselt, semiootilised protsessid. Samuti võimaldavad uuringu tulemused paremini mõista formaalhariduse mõju inimesele. Projektis uuritakse Eestis ~500 erineva haridustasemega tervet tööealist täiskasvanut, nende hulgas ~100 vanurit (üle 80 aastased) ning ~30 tserebraalparalüüsiga noorukit eesmärgiga mõista semiootliise vahendatuse rolli täiskasvanu psüühikas, semiootlise vahendatuse arengut, ning semiootliste süsteemide lagunemist normaalse vananemise käigus. Brasiilias on uuritavaid vähemalt 120 (neist pooled kirjaoskamatud täiskasvanud ja pooled kõrgharidusega täiskasvanud).
The aim of the project is to understand semiotically mediated aspects of human cognitive processes, ttrait and state characteristics. Semiotic mediation is the essence of the change of biologically determined characteristics of mind under the influence of social-cultural factors. That is the reason why better understanding of the mechanisms of semiotic mediation allows to understand better how culture influences mind. So far, the deep mechanisms of the cultural influences on mind are rarely investigated; most of the research has been dedicated to the establishment of the fact of cultural influences on mind but not to the understanding how exactly culture "works". For describing the impact of culture on human semiotically mediated processes persons with different levels of education are studied in Estonia and in Brazil. In Brazil also illiterate persons participate in the study. With demonstrating a link between semiotic mechanisms and other psychological processes it should be possible to create a common background for understanding psychological processes that are so far studied relatively independently in psychology. Specifically, it would be possible to find links mediated by semiotic mechanisms between psychological processes as different as cognitive abilities (perception, memory, structure of concepts, planning of behavior), traits, psychological states. With understanding the role of semiotic mediation in psychological processes the impact of formal education on human mind can be understood better. In Estonia, about five hundred healthy adults, among them, about 100 elderly persons (80+ years old) and about 30 adolescents with cerebral palsy will be studied in order to study mechanisms of semiotic mediation in adults, developmentally, and neuropsychologically. In Brasil at least 120 participants will be studied (half of them are illiterates and half adults with a university degree).