"Riiklik programm: Eesti keele keeletehnoloogiline tugi" projekt EKKTT08-28
EKKTT08-28 "Eesti keeleressursside keskus (1.01.2008−31.12.2010)", Tiit Roosmaa, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
EKKTT08-28
Eesti keeleressursside keskus
1.01.2008
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keele keeletehnoloogiline tugi
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus50,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008497 000,00 EEK (31 764,09 EUR)
01.01.2009−31.12.2009446 975,00 EEK (28 566,91 EUR)
01.01.2010−31.12.2010410 000,00 EEK (26 203,78 EUR)
86 534,78 EUR

Käesolevas projektis mõistame keeleressursside all nii keeletarkvara kui olemasolevaid keeletehnoloogilisi ressursse Eesmärk Luua infrastruktuur, mis teeb eestikeelsed keeleressursid ja keeletehnoloogilise tarkvara kõigile huvilistele kättesaadavaks. Lisaks keeleressursside kogumisele tuleb käivitada süsteem olemasolevate keeleressursside tutvustamiseks, teavitamiseks ja potentsiaalsete kasutajate koolitamiseks. Loomuliku keele ressursid on erinevate soovijate/huviliste poolt kasutatavad ainult siis, kui olemasolevad keeleressursid on korralikult dokumenteeritud ja arhiveeritud. Selliste, kohati keeleressursside loojatele tarbetutena tunduvate, tegevuste toetamiseks on vaja teatud infrastruktuuri olemasolu, mis korraldaks/koordineeriks sellealast tööd Eestis alates keeletehnoloogiliste standardite väljatöötamisest/fikseerimisest kuni keeleressursside kasutamiseks vajalike juriidiliste lepingute/litsentside koostamiseni. Olemasolev keeleressurss ei tohi jääda ainult loojate/koostajate teada, vaid peab jõudma kõigi võimalike huvilisteni nagu näiteks keeleuurijad, õpetajad, tarkvarasüsteemide ja -rakenduste loojad, riigiametnikud jne. Sellise eesmärgi saavutamiseks on käivitumas FP7 projekt CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure), milles üheks kolmekümne ühest partnerist on Eesti ametliku esindajana ka Tartu Ülikool. Osalemine CLARINi võrgustikus annab meile unikaalse võimaluse kaasata oma probleemide lahendamisse üleeuroopaline kogemus. Lähemalt vt. http://www.mpi.nl/clarin/ . Põhjamaades käivitus 2002. aastal analoogiline põhjamaade ministrite nõukogu projekt nime all Language Technology Documentation Centre, (http://www.nordoknet.org/) mille toel loodi keskuste võrgustik Soomes, Rootsis, Taanis, Islandil ja Norras. Arvestades seda, et eelnevate aastate jooksul on valminud mitmeid keeleressursse ja käimasoleva riikliku programmi Eesti keele keeletehnoloogiline tugi toel on valmimas suur hulk uusi keeleressursse, siis on viimane aeg hakata tegema ettevalmistusi, et juba olemasolevad ja ka loodavad keeleressursid saaksid parimal moel kõigile huvilistele kättesaadavaks.