This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Institutional Research Funding" project IUT20-7
IUT20-7 (IUT20-7) "Estonia in Circum-Baltic space: archaeology of economic, social, and cultural processes (1.01.2014−31.12.2019)", Valter Lang, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology.
IUT20-7
Eesti Läänemereruumis: majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside arheoloogia
Estonia in Circum-Baltic space: archaeology of economic, social, and cultural processes
1.01.2014
31.12.2019
R&D project
Institutional Research Funding
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH340 Archaeology 6.1. History (history, prehistory and history, together with auxiliary historical disciplines such as archaeology, numismatics, palaeography, genealogy, etc.)100,0
PeriodSum
01.01.2014−31.12.201485 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.201585 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201685 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201785 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201885 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.201985 000,00 EUR
510 000,00 EUR
0,00 EUR

Taotletav IUT projekt jätkab TÜ FLAJ arheoloogiaosakonna kahe varasema sihiteema temaatikat Eesti esiaja ja varaajaloo arheoloogilisel uurimisel. Kiviaja uuringutes keskendutakse esmaasustuse ja püügimajandusliku ühiskonna kujunemisele ning nn neoliitilise paketi levimisele Eestis ja naabermaades. Täpsustatakse mitme keraamikastiili dateeringuid, keraamika kasutusvaldkondi, toormaterjalide hankimist ja eksootiliste materjalide levikut. Pronksiaja osas vajavad lähemat uurimist leiuvaesuse põhjused 2. aastatuhandel eKr, kivikirst- ja tarandkalmete kronoloogia maetute AMS-dateeringute alusel, samuti maakasutussüsteemid ja pronksitöö. Rauaaja osas uuritakse edasi võimukeskuste dünaamikat ja nende seost muu asustusvõrguga. Laiendatakse süstemaatilist uurimistööd seni vähe käsitletud keskaja ja varauusaja arheoloogilise materjali osas. Projekti tulemusena valmivad üldkäsitused Eesti kiviaja (Estonian Archaeology nr 2), hilisrauaaja (EA nr 5) ning keskaja ja varauusaja kohta (EA nr 6)
This project is a continuation of earlier research of the Dep. of Archaeology at the University of Tartu. With regard to the Stone Age, the main objective is to study the primary settlement and the society of hunter-gatherers, the transition to the Neolithic package, the chronological limits of main pottery styles, the usage areas of pottery, the use of raw materials and exotic items. It will be necessary to study the causes of finds' paucity in the Early Bronze Age, to analyse the chronology of stone-cist and tarand-graves on the basis of AMS dates made of skeletons, to study field systems and bronzework. In the Iron Age, one has to specify associations between the settlement pattern and the power centres and the dynamics of the power centres. Much attention will be paid to the Middle Ages and the Early Modern Age, less studied so far by archaeological means. General treatments on the Stone Age, Final Iron Age and Middle/Modern Ages will be published as the result of this project.