"Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" projekt SP1GV16442T
SP1GV16442T "Eesti Genoomikakeskus (1.01.2016−31.08.2022)", Andres Metspalu, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu.
SP1GV16442T
Eesti Genoomikakeskus
Estonian Center of Genomics
EGK II
1.01.2016
31.08.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.3. GeneetikaB220 Geneetika, tsütogeneetika 1.6 Bioteadused100,0
AsutusRiikTüüp
SA ArchimedesEesti Vabariik
PerioodSumma
01.01.2016−31.08.20221 181 146,20 EUR
1 181 146,20 EUR

Projekti eesmärgiks on Eesti Genoomikakeskuse (EGK) kui riiklikult tähtsa funktsionaalse infrastruktuuri terviklik väljaarendamine. TÜ EGV osaleb Euroopa teaduse infrastruktuuri BBMRI-ERIC ( Euroopa biopankade konsortsiumi) tegevustes, kus täidetakse Eesti keskuse (node’i) rolli. Projekti detailsed eesmärgid on järgmised: a).TÜ EGV viib lõpule geenikaartide tegemise kõikidele geenidoonoritele – tehakse vähemalt 30 000 uut geenikaarti uue kõrgtiheda kiibiga. Sellega jõuab TÜ EGV infrastruktuuri arendamise faas lõpule. Luuakse maailmas unikaalne andmekogu kus 50 000 gd DNA profiilid on seotud elektroonilise haiguslooga. b).TÜ EGV täiendab Geenivaramu andmekogu kvalitatiivselt uue mooduliga - mikroobikoosluse proovidega soolestikust, jt. paikmetest. Kogutakse soolestiku mikroobiproovid esialgu kuni 2000 geenidoonorilt. c.)TÜ EGV arendab edasi juba loodud andmebaasi fenotüüp-genotüüp analüüsimootoreid, eesmärgiga muuta projekti eelmises etapis loodud andmekogu teaduspartneritele ja erasektorile atraktiivsemaks. d.) Olemasoleva andmestiku a) kureerimine, mis tõstab andmete kvaliteeti ja lihtsustab formaatide tehniliste platvormide vahelist ülekannet, b) järkjärguline imputeerimine kasutades selleks olemasolevaid 2500 gd-le tehtud DNA täisjärjestusi võimaldab viia EGK andmekogude kvaliteedi uuele tasemele. e) EBK loob temporaalse genoomiandmete referentsbaasi, mis koosneb hinnaguliselt ca 426-st madala katvusega (0.1X), 300-st inimDNA kinnipüüdmismeetodiga sekveneeritud genoomist ning 5-st kõrge katvusega (20X) inimgenoomi DNA järjestusest, mis on sekveneeritud arheoloogiliselt hästi kirjeldatud leiukohtadest pärit inimsäilmetest.
As a result of the project, the infrastructure of the Estonian Center of Genomics will be fully developed. The project will be carried out by the Estonian Genome Center of the University of Tartu (EGCUT) and Estonian Biocentre. The EGCUT will participate in the activities of BBMRI-ERIC infrastructure (the European Consortia of Biobanks) fulfilling the obligations of the Estonian node.
TegevusProtsent
Rakendusuuring60,0
Katse- ja arendustöö40,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Eesti BiokeskuspartnerEesti Vabariik