See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Välisriiklik avalik sektor" projekt VERT20071
VERT20071 "Euroopa ühisturu integratsiooni uurimise kaasajastamine turbulentsel ajastul" (1.09.2019−31.08.2023); Vastutav täitja: Ringa Raudla; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut (partner); Finantseerija: Euroopa Komisjon; Eraldatud summa: 46 880 EUR.
VERT20071
Euroopa ühisturu integratsiooni uurimise kaasajastamine turbulentsel ajastul
Revitalising the Study of EU Single Market Integration in a Turbulent Age
1.09.2019
31.08.2023
Teadus- ja arendusprojekt
Välisriiklik avalik sektor
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.6 Politoloogia100,0
PerioodSumma
01.09.2019−31.08.202346 880,25 EUR
46 880,25 EUR

Ühtsest turust on saanud üks Euroopa integratsiooni põhialuseid ja üks ELi võimsamaid vahendeid rahvusvahelise mõju avaldamiseks. Viimastel aastatel on EL käivitanud olulisi uusi algatusi, et edendada ühtset turgu finants-, energeetika-, digitaalse- ja kaitseturu väga tundlikes valdkondades. Samal ajal on need jõupingutused olnud üha pingelisemad nii ELis kui ka rahvusvaheliselt. Sisemiselt seisavad paljud liikmesriigid silmitsi kasvava euroskeptitsismi ja usaldamatusega, mis omakorda toob kaasa sissepoole suunatud majandusliku hoiaku, mida on kirjeldatud kui „majanduslikku natsionalismi”. Lisaks on Brexit veel üks oluline ELi poliitikale, mis algatab ELi ühtse turu ümberkujundamise. Väliselt on alates Trumpi eesistumise algusest USA -s langenud liberaalsed põhimõtted kaubanduse avatuse, kapitali liikuvuse ja rahvusvaheliste institutsioonide toetamise ülemaailmsete probleemide lahendamiseks. Lisaks on nii Venemaa kui ka Hiina kavandanud oma naabrite suhtes kindlamat hoiakut, mis mõnikord on vastuolus ELi prioriteetidega. Need olulised muutused ELi sise- ja välismajanduslikus ning (geo) poliitilises keskkonnas nõuavad süstemaatilisemat uurimist selle kohta, kas ja kuidas ELi ühtne turg suudab väljakutsetele reageerida ja säilitada hoogu hiljutiste oluliste algatuste edasiarendamiseks. Seda püüab VISTA võrgustik, koondades valdkondadevahelise meeskonna, kuhu kuuluvad kõrgemad teadlased, karjääri alustavad teadlased ja poliitikueksperdid, et uurida ja võrrelda nelja peamist temaatilist valdkonda, mis on ühtse turu integreerimise esirinnas: finantsturg, digitaalturg, energiaturg ja kaitseturg. Seda tehes juhindub võrgustik kolmest omavahel seotud eesmärgist. Projekti esimene eesmärk on uurida mitte ainult ELi ühtse turu integratsiooni sisemist dünaamikat, vaid ka selle välist mõju ELi naaberriikidele ja teistele olulistele ülemaailmsetele osalejatele, nagu USA, Venemaa ja Hiina. Keskendudes neljale olulisele temaatilisele valdkonnale, lisab see tehnika taset, kus sisemist ja välist mõõdet on eraldi analüüsitud. Projekti teine eesmärk on koondada erinevaid spetsialiseeritud teadusringkondi. Ühtse turu keerukuse ja tehnilise iseloomu tõttu on selle eri teemavaldkondi analüüsinud kõrgelt spetsialiseerunud ekspertide kogukonnad. Püüame luua nende ekspertide kogukondade vahel sünergiat ja dialoogi, mille tulemuseks on ühtse turu integratsiooni dünaamika põhjalikum mõistmine. Projekti kolmas eesmärk on muuta ühtne turg laiemale publikule, eriti bakalaureuse- ja magistrantidele kättesaadavamaks. Selle ülitähtsa, kuid samas ka väga tehnilise ja spetsialiseerunud Euroopa integratsiooni valdkonna tõhusaks õpetamiseks üldistes Euroopa uuringute/Euroopa poliitika õppekavades on endiselt väljakutse.
The single market has become one of the main foundations of European integration as well as one of the EU’s most powerful instruments to exert international influence. In recent years, the EU has launched important new initiatives to boost the single market in the highly sensitive areas of financial, energy, digital and defence markets. At the same time, these efforts have been growingly under strain, both in the EU and internationally. Internally, many member states are facing rising Euroscepticism and distrust, which in turn, lead to a more inward-looking economic stance that has been described as ‘economic nationalism’. Furthermore, Brexit is another important internal shock to the EU polity, which will initiate a reconfiguration of the EU’s single market. Externally, since the beginning of the Trump presidency in the US, there has been a decline in the liberal principles of trade openness, capital mobility, and support for international institutions to address global problems. Furthermore, both Russia and China have projected a more assertive stance vis-à-vis their neighbours, sometimes clashing with the EU’s priorities. These significant shifts in the EU’s internal and external economic and (geo)political environment call for a more systematic investigation of whether, and how, the EU single market is able to respond to the challenges and maintain the momentum for further developing important recent initiatives. This is the endeavour the VISTA network undertakes, by bringing together an inter-disciplinary team of senior scholars, early-career researchers and policy experts to examine and compare four key thematic areas at the forefront of single market integration: financial market, digital market, energy market and defence market. In doing so, the network is guided by three interrelated objectives. The first project objective is to examine not only the internal dynamics of EU single market integration but also their external implications for the EU’s neighbouring countries and other key global actors, such as the US, Russia and China. Focusing on four key thematic areas, this will add to the state of the art, in which the internal and external dimensions have been analysed separately. The second project objective is to bring together different specialised research communities. Because of the complex and technical nature of the single market, its different issue areas have been analysed by highly specialised expert communities. We seek to create synergies and dialogue between these expert communities, leading to a more comprehensive understanding of the dynamics of single market integration. The third project objective is to make the single market more accessible to a broader audience, especially BA and MA students. It remains a challenge to teach effectively this highly important yet also very technical and specialised area of European integration in the general European Studies/European Politics curricula.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Centre fo European Policy StudiesBelgia Kuningriik
Isituto Affar InternazionaliItaalia Vabariik
Johann Wolfgang-Universität Frankfurt am MainSaksamaa Liitvabariik
Maastrict UniversityMadalmaade Kuningriik
National University of Kyiv-Mohyla AcademyUkraina
University of BristolSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik