See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6538
ETF6538 "Fluoriididel ja oksiidel põhinevate optiliste materjalide diagnostika ühe- ja mitmefootonilise vaakumultraviolett-spektroskoopia meetodil (1.01.2005−31.12.2008)", Marco Kirm, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF6538
Fluoriididel ja oksiidel põhinevate optiliste materjalide diagnostika ühe- ja mitmefootonilise vaakumultraviolett-spektroskoopia meetodil
Diagnostics of fluoride and oxide based optical materials using one- and multiphoton spectroscopy in vacuum ultraviolet
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP265 Pooljuhtide füüsika 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005200 000,00 EEK (12 782,33 EUR)
01.01.2006−31.12.2006204 000,00 EEK (13 037,98 EUR)
01.01.2007−31.12.2007204 000,00 EEK (13 037,98 EUR)
01.01.2008−31.12.2008204 000,00 EEK (13 037,98 EUR)
51 896,27 EUR

Antud projekti põhieesmärgiks on laia keelutsooniga fluoriidide ja oksiidide elektronergastuste relaksatsiooni iseärasuste võrdlev uurimine ühe- ja mitmefootonilisel ergastusel VUV-XUV spektripiirkonnas kasutades tavalisi lasereid ning laserit vabadel elektronidel, aga ka sünkrotronkiirgust. Mitmefootoniline spektroskoopia VUV spektripiirkonnas (8-12 eV) on laia keelutsooniga dielektrikute uurimisel uudseks meetodiks. Erinevate valikureeglite tõttu võimaldab mittelineaarne spektroskoopia uurida ergastatud seisundeid, mis ühefootonilises režiimis on kättesaamatud. Mõlema ergastusrežiimi rakendamine võimaldab selgitada erineva paarsusega ergastuste rolli relaksatsiooni, migratsiooni, energia ülekande, autolokaliseerumise, aga ka kiirgusliku ja kiirguseta (defektide tekkega) lagunemise protsessides fluoriidides ja oksiidides. Projekti praktiline tähtsus on seotud ruumiliste ja pinna degradatsiooni efektide eraldamises VUV piirkonnas töötavate materjalide jaoks (CaF2, LiCaAlF6, jne.) tänu mitmefootonilise režiimi suuremale tundlikkusele aine ruumala suhtes. VUV piirkonna laser vabadel elektronidel (FEL) on unikaalne valgusallikas, mille väga suur intensiivsus on kasutatav tihedusefektide uurimiseks erinevates dielektrikutes toimuvates protsessides. Siiani on VUV piirkonnas luminestsentsi uuritud lineaarses režiimis väikestel ja keskmistel ergastustihedustel. Põhieesmärgiks on uurida intensiivse FEL kiirguse vastasmõju laia keelutsooniga dielektrikutega kasutades energeetiliselt ja aeglahutatud luminestsents-spektroskoopiat. Projektis keskendutakse elektronergastuste kiirguslikule ja kiirguseta lagunemisele suurtel ergastustihedustel, ruumiliselt lähedalasuvate ergastuste vastasmõju ja kompleksergastuste mõju uurimisele (nende luminestsentsi kvantväljundile ja kineetikale) ning võimalikele mittelineaarsetele efektidele (näit. krossluminestsentsi mitmefootoniline egastamine). Samuti uuritakse ergastustiheduse ja kiirgusdefektide mõju põhiaine kiirgusel põhinevate (PbWO4) ja aktivaatori kiirgusel põhinevate (mitmesugused Ce-ga legeeritud materjalid) stsintillaatorite omadustele.
The main aim of the present project is the comparative investigation of peculiarities in the relaxation of electronic excitations in wide-gap fluorides and oxides under one- and multiphoton excitation using VUV-XUV radiation generated by conventional lasers and a free electron laser as well as by synchrotrons. Multiphoton spectroscopy in VUV (8-12 eV) is a novel research method of wide-gap insulators. Due to the different selection rules the non-linear spectroscopy provide acess to the excited states not reachable by one-photon method. Application of both excitation regimes allows to clarify the role of excitations of different parity in relaxation, migration, energy transfer, self-trapping as well as radiative and non-radiative decay with defect formation in fluorides and oxides. Practical importance of the project is related to the separation bulk and surface degradation effects of optical materials (CaF2, LiCaAlF6, etc.) used in VUV by enhanced bulk sensitivity of multiphoton techniques.The VUV free electron laser is a unique light source providing extreme intensities applicable in studies of excitation density effects on various processes occurring in insulators. So far luminescense studies in VUV have been mostly performed in a linear regime under weak or moderate excitation densities. The main goal is to investigate interaction of intense FEL radiation with various wide-gap insulators using time and energy resolved luminescence spectroscopy. The project will focus on the radiative and non-radiative decay of electronic excitations under high density excitation, mutual interaction of spatially close excitatitions and its influence on luminescence (their luminescence yield and kinetic properties), and possible non-linear effects (e.g. multiphoton excitation of cross-luminescence). Also the influence of excitation density and radiation damage on the performance of scintillators based on intrinsic (PbWO4) and activator emissions (various Ce doped materials) will be studied.