See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0132682s05
SF0132682s05 "Elukestev õpe kui elutee kujundaja ja Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe tagaja" (1.01.2005−31.12.2010); Vastutav täitja: Rein Vöörmann; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 394 513 EUR.
SF0132682s05
Elukestev õpe kui elutee kujundaja ja Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe tagaja
Impact of lifelong learning on life course and social cohesion in Estonian society
1.01.2005
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007995 000,00 EEK (63 592,09 EUR)
01.01.2005−31.12.2005830 000,00 EEK (53 046,67 EUR)
01.01.2006−31.12.2006830 000,00 EEK (53 046,67 EUR)
01.01.2008−31.12.20081 260 000,00 EEK (80 528,68 EUR)
01.01.2009−31.12.20091 183 680,00 EEK (75 650,94 EUR)
01.01.2010−31.12.20101 074 100,00 EEK (68 647,50 EUR)
394 512,55 EUR

Projekt käsitleb elukestva õppe mõju elutee kujunemisel ja Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe tagamisel. Eesmärgiks on (a) uurida Eestile omaste institutsioonide mõju täiskasvanute juurdepääsul haridusele; (b) käsitleda erinevate sotsiaalsete gruppide ja elutee erinevatel etappidel olevate inimeste õpihuvi ja vajadusi; (c) analüüsida institutsionaalse raamistiku loodud õpivõimaluste ja õppijate motivatsiooni vahelisi seoseid. Projekti raames püütakse  hinnata sellealase poliitika ja praktika efektiivsust Eestis, seda  Euroopa riikide vastava poliitika taustal. Projektis on kavandatud põhimõtteliselt uus lähenemine probleemile, mis lähtub institutsionaalsest vaatenurgast. Igale riigile on omased teatud institutsioonide paketid, mis mõjutavad elukestva õppe võimalusi. See tähendab, et elukestvat õpet ja haridussüsteemi arengut puudutava poliitika ja praktika korrektne analüüs on võimalik ainult seda institutsionaalset seotust arvestades. Projekt on kavas realiseerida kolmel tasandil: makro, meso (kesk) ja mikro tasandil, eesmärgiga analüüsida makro-struktuursete faktorite, elukestvat õpet puudutava poliitika, institutsionaalsete faktorite ja täiskasvanute kui potentsiaalsete õppijate vahelisi suhteid ja toimet. Projekti realiseerimiseks on vaja koguda kolme liiki andmeid: (a) inimestelt kui potentsiaalsetelt õppijatelt (küsitlus); (b) haridusinstitutsioonide esindajatelt, MTÜ-st, kohaliku võimu esindajatelt (struktureeritud intervjuud); (c) tööandjate esindajatelt (küsitlus ja osaliselt struktureeritud intervjuu).
The project focuses on the impact of lifelong learning on life course and social cohesion in Estonian society. Its objectives are to study (a) the effect of country-specific institutions on access of adults to lifelong learning; (b) learning potentials and learning processes in different social groups and milieus at the different stages of life course; (c) interdependencies between opportunities generated by institutional framework and motivation of potential learners. This project is aimed to assess the effectiveness of access policies and practices in Estonia on the backdrop of European countries. The project suggests a new evolutionary approach. Country-specific institutional systems are closely interrelated and complementary. These country-specific institutional 'packages' should shape the opportunities for lifelong learning and yield different outcomes of analogous political reforms. Thus, the development of lifelong learning policies and practices can only be properly analyzed by taking into account the mutual interdependence of institutional settings and different policies connected with lifelong learning within the country as well as individual identity work, construction of meanings and the formation of social relations. The study will be carried out on three levels: macro, meso and micro in order to look at the interaction and relationship between macro-structural factors, national policies, institutional factors and adults as potential learners. It is planned to collect data from three different types of actors: (a) individuals as potential learners (a survey and semi-structured interviews); (b) representatives of education institutions, NGOs and local authorities (structured interviews); (c) representatives of employers (a survey and semi-structured interviews).