"Muu" projekt 214L
214L "Eesti põhivõrgu reaktiivvõimsuse kompenseerimisseadmete valiku teoreetilised alused ja metoodika (20.03.2002−20.03.2003)", Peeter Raesaar, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool.
214L
Eesti põhivõrgu reaktiivvõimsuse kompenseerimisseadmete valiku teoreetilised alused ja metoodika
Fundamentals and methodology of choice of reactive power compensation devices in Estonian Transmission Network
Eesti põhivõrgu reaktiivvõimsuse kompenseerimisseadmete valiku teoreetilised alused ja metoodika
20.03.2002
20.03.2003
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT190 Elektrotehnika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Eesti Energia AS/ Estonian Energy
PerioodSumma
20.03.2002−20.03.2003320 000,00 EEK (20 451,73 EUR)
20 451,73 EUR
muu - > siseriiklik leping

Töö eesmärgiks on luua metoodiline alus Eesti Energia pohivorgu reaktiivvoimsuse kompenseerimisega seotud arenguplaanide ja investeerimiskavade väljatöötamiseks ning investeerimisotsuste ettevalmistamiseks, arvestades piiratud info- ja ajaressursse.Püstitatakse pohivorgu reaktiivvoimsuse kompenseerimisülesanne lähtudes süsteemi reaktiivvoimsuste bilansi analüüsist ja optimeerimiskriteeriumidest.Vaadeldakse reaktiivvoimsuse allikaid, nende talitluskarakteristikuid ja kasutamisvoimalusi reaktiivvoimsuse kompenseerimise ja pinge reguleerimise seisukohalt. Vaadeldakse kompenseerimisega seotud kulude ja majandusliku efektiivsuse hindamise meetodeid ja praktilisi voimalusi.Vaadeldakse reaktiivvoimsuse kompenseerimise probleeme tingituna pohivorgu kuulumisest mitmenivoolisse hierarhiasüsteemi.Käsitletakse reaktiivvoimsuse ja -energia hinnakujunduse pohimotteid ja otstarbeka tariifisüsteemi kujundamist.
The aim of the work is to compose methodized guidelines for planning of reactive power compensation measures in Estonian transmission networks and for composing corresponding investment plans in Transmission Network Enterprise of Eesti Energia AS considering limited information and time resources. General formulation of the reactive power compensation task base on reactive power balance analysis and optimization criteria is examined. Reactive power sources, their operational characteristics and implementation opportunities from the point of view of reactive power compensation and voltage control are examined. Compensation costs and economical evaluation methods as well as practical opportunities are observed. Different aspects of reactive power compensation related to belonging of the transmission network into a multilevel hierarchical system are examined.Principles of reactive power and energy pricing and composing of an expedient tariff system are treated.
KirjeldusProtsent
Alusuuring40,0
Rakendusuuring50,0
Katse- ja arendustöö10,0