See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0092485s03
SF0092485s03 (SF0092485s03) "SÄÄSTVA PÕLLUMAJANDUSE TARBEKS ARETATAVATE PÕLLUKULTUURIDE SORTIDE SAAGIKUSE, SAAGI KVALITEEDI JA HAIGUSKINDLUSE VAHELISED SEOSED JA PÄRANDUMINE (1.01.2003−31.12.2007)", Mati Koppel, Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
SF0092485s03
SÄÄSTVA PÕLLUMAJANDUSE TARBEKS ARETATAVATE PÕLLUKULTUURIDE SORTIDE SAAGIKUSE, SAAGI KVALITEEDI JA HAIGUSKINDLUSE VAHELISED SEOSED JA PÄRANDUMINE
RELATIONS AND INHERITANCE OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE TRAITS OF YIELD, DISEASE RESISTANCE AND QUALITY IN BREEDING OF FIELD CROPS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine (SF)
AsutusRollPeriood
Jõgeva Sordiaretuse Instituutkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.20031 207 000,00 EEK (77 141,36 EUR)
01.01.2004−31.12.20041 356 000,00 EEK (86 664,20 EUR)
01.01.2005−31.12.20051 356 000,00 EEK (86 664,20 EUR)
01.01.2006−31.12.20061 356 000,00 EEK (86 664,20 EUR)
01.01.2007−31.12.20071 532 300,00 EEK (97 931,82 EUR)
435 065,78 EUR

????tvale põllumajandusele sobivate sortide aretamisel tuleb mõnevõrra muuta seniseid rõhuasetusi aretuseesmärkide püstitamisel. Olulised on sortide efektiivsem toitainete omastamine, vastupidavus ebasoodsatele keskkonnatingimustele ning parem kahjuri- ja haiguskindlus. Kohalikele klimaatilis-edaafilistele tingimustele adapteerunud sordid aitavad vähendada väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist ja vältida põllumajandustootmise võimalikke kahjulikke mõjusid looduskeskkonnale.  Kvaliteetsema saagiga sortide kasvatamine võimaldab vähendada energia- ja toorainemahukust põllukultuuride kasvatamisel ja töötlemisel tekkivate kõrvalproduktide koguseid. Uuringute eesmärgiks on: uudsete teoreetiliste teadmiste saamine säästvale põllumajandusele sobivate põllukultuuride sortide aretamiseks, väärtuslikke omadusi kandva lähtematerjali loomine ja tundmaõppimine ning uute aretusmeetodite juurutamine. Uuritakse teraviljade (oder, kaer, suvinisu, talinisu, talirukis), kaunviljade (põlduba, aeduba, põldhernes, aedhernes), õlikultuuride (talirüps), kartuli ning  liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede sordiaretuse küsimusi. Eesmärkideks on sortide saagipotentsiaali tõstmine, tolerantsuse suurendamine biootilise ja abiootilise stressi tingimustele, haiguskindluse ning kvaliteediomaduste parandamine. Uurimiseesmärkide täitmisel tehakse koostööd mitmete Eesti ja välismaiste teadusasutustega. Koos klassikaliste sordiaretuse meetoditega kasutatakse geen- ja kromosoomuuringuid, markerselektsiooni ja somaatilist hübridiseerimist.
Objective of investigation is: achievement of novel theoretical knowledge for breeding of field crops suitable for sustainable production, creation and testing of initial breeding material, and application of new breeding methods. Gene and chromosome tests, marker selection and somatic hybridization are put into practice together with classical breeding methods. Research on breeding of potato, cereals, pulses, legumes and grasses is carried out with aim to increase disease resistance, yield quality and improve tolerance to biotic and abiotic stresses. Increased nutrient uptake efficiency, resistance to unfavorable environmental conditions and stable disease and pest resistance are of essential importance. Varieties adapted to local climatic and soil conditions enable to decrease utilization of fertilizers and pesticides and thus reduce potential harmful influence to environment. High quality varieties permit reduction of energy and raw material consumption in processing. Realization of research objectives is carried out in collaboration with several Estonian and foreign research institutes.