This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal research funding: Team grant" project PRG11
PRG11 (PRG11) "Novel laser desorption/ionization high-resolution mass-spectrometric approaches for direct analysis of complex mixtures. (1.01.2018−31.12.2021)", Ivari Kaljurand, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry.
PRG11
Uudsed laserdesorptsiooni-ionisatsiooni kõrglahutus-massispektromeetria lähenemisviisid kompleksete proovide uurimiseks.
Novel laser desorption/ionization high-resolution mass-spectrometric approaches for direct analysis of complex mixtures.
1.01.2018
31.12.2021
R&D project
Personal research funding: Team grant
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP300 Analytical chemistry 1.4 Chemical sciences80,0
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyT370 Carbochemistry, petrochemistry, fuels and explosives technology 1.4 Chemical sciences10,0
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyT380 Natural oils, fats and waxes technology 1.4 Chemical sciences10,0
PeriodSum
01.01.2018−31.12.2018142 500,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019142 500,00 EUR
285 000,00 EUR
0,00 EUR

Projekti käigus töötatakse välja uudsed abimaatriksiga laserdesorptsioon-ionisatsiooni (MALDI) kõrg-lahutus massispektromeetrilised analüüsitehnikad kompleksete proovide nagu näiteks põlevkiviõli (SO) ja teise generatsiooni bioõlide (BO) keemilise koostise põhjalikuks kirjeldamiseks. Püstitatud ülesande lahendamiseks on võtmetähtsusega superhappelised ja superaluselised MALDI maatriksid, millede abil, erinevalt tavapärastest ionisatsioonimeetoditest saavutatakse praktiliselt kõikide SO ja BO komponentide ionisatsioon. Väljatöötatud meetodite efektiivsust demonstreeritakse võrdluse abil teiste analüüsimeetoditega. Projekt toetab globaalselt olulist uurimis- ja arendustegevust – bioõlide väärtuse suurendamist ja spetsiifiliselt Eesti majandusele olulist suunda – põlevkiviõli väärtuse kasvatamist.
Novel matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) high-resolution mass spectrometric analytical techniques will be developed for exhaustive chemical composition description of complex mixtures such as shale oil (SO) and 2nd generation bio-oils (BO) – both being extremely complex mixtures of organic compounds, composed of components of very different nature. The key to exhaustive characterization will be novel superacidic and superbasic MALDI matrices that – in contrast to all other suitable ion sources – enable obtaining ions from essentially all compounds in the complex SO and BO samples. The efficiency of the developed methods will be demonstrated via comparisons with multiple instrumental techniques. The research will support the RD direction of worldwide importance – valorizing of BO – as well as one specifically relevant to Estonian economy – valorizing SO.