"Muu" projekt MP-5 L
MP-5 L "Unikaalsete ja hävivate geoloogiliste objektide uurimine ja kaitse (10.06.2002−31.05.2003)", Linda Hints, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
MP-5 L
Unikaalsete ja hävivate geoloogiliste objektide uurimine ja kaitse
Study and protection of unique geological objects
Unikaalsete ja hävivate geoloogiliste objektide uurimine ja kaitse
10.06.2002
31.05.2003
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner10.06.2002−31.05.2003
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituutpartner10.06.2002−31.05.2003
AsutusRiikTüüp
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus/ Environmental Investment Centre
PerioodSumma
10.06.2002−31.05.2003170 500,00 EEK (10 896,94 EUR)
10 896,94 EUR
muu - > siseriiklik leping

Projekti pohieesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti sisuks oli töö monedes tehislikes ja looduslikes paljandites eesmärgiga leida jälgi seni meil ebapiisavalt uuritud geoloogilistest protsessidest ning täpsustada eri kivimikehade ehitust ja vanuselisi suhteid. Häid voimalusi selleks pakuvad töötavad karjäärid (käesolevas projekti raames Vasalemma ja Kunda-Aru karjäärid), kus on ulatuslik paljanduvus ja vähene porsumine ning kus pidevalt tekib juurde uut materjali voimaldades kihtide ruumilise ehituse kindlakstegemist. Karjääride uurimisel saadud andmeid kasutatakse varasemate geoloogiliste ja fatsiaalsete interpretatsioonide täpsustamiseks. Vasalemma murrus kirjeldati unikaalset laineviredega pinda, mis moodustab praegu karjääri pohja. Karjääri mones osas on aga alustatud kaevandamist sellest pinnast madalamal. Projekti käigus koguti Pohja-Eesti alamkambriumi ning Kesk- ja Ülem-Ordoviitsiumi fossiile täienduseks senistele TTÜ Geoloogia Instituudi paleontoloogilistele ning geoloogilisstele kollektsioonidele. Projekti toetusel avati geoloogiat tutvustav näitus Kunda linna muuseumis. Tehti ettepanek valida Lontova kihistu ja lademe neostratotüüp Kunda joe kaldaastangu läbikoikes
"This project aims to find unique footprints of different geological processes exposed in some Cambrian and Ordovician outcrops in North Estonia. In this respect, exploitable quarries (Vasalemma and Kunda-Aru quarries in the present case) are excellent due to their remarkable extent and great amount of fresh material. The data collected will be used to improve earlier geological and palaeofacies interpretations. Another purpose of this project is to collect new fossil material from the Lower Cambrian, Middle- and Upper Ordovician strata in various places in North Estonia. These new collections will be deposited at the Institute of Geology in Tallinn, determined and, if necessary, new taxa described. In 2003, a lot of new data was obtained from the Vasalemma quarry, NW Estonia, especially on unique Ordovician ripple marks. A rich geological and palaeontological material was also collected from the Kunda quarry. A proposal was made to consider a section on the Kunda river bank as the neostratotype of the Cambrian Lontova Formation and Lontova Stage; the geological sights of the excursion route in Kunda were proposed and the geological exhibition was composed in the Kunda museum."
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0