This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Horizon 2020 Programme" project TKA20115
TKA20115 "Life course perspectives in studying youth transitions to adulthood: bridging qualitative and quantitative approaches " (1.01.2021−31.12.2023); Principal Investigator: Ellu Saar; Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Institute for International Social Studies; Financier: Commission of the European Communities; Financing: 309 125 EUR.
TKA20115
Noorte iseseisvumine ja elluastumine: eluteeuuringute kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete lähenemiste ühendamine
Life course perspectives in studying youth transitions to adulthood: bridging qualitative and quantitative approaches
Life course perspectives in studying youth transitions to adulthood: bridging qualitative and quantitative approaches
YouthLife
1.01.2021
31.12.2023
R&D project
Horizon 2020 Programme
ETIS research fieldETIS research subfieldCERCS research fieldFrascati Manual research fieldPercent
2. Culture and Society2.11. Social SciencesS210 Sociology 5.4 Sociology100,0
PeriodSum
01.01.2021−31.12.2023309 125,00 EUR
309 125,00 EUR

Projekti „Noorte iseseisvumine ja elluastumine: eluteeuuringute kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete lähenemiste ühendamine” (YouthLife) eesmärk on viia noorte elutee uuringud uuele tasemele, tuues kokku erinevaid metodoloogilisi suundi esindavad tippteadlased Euroopa juhtivatest teaduskeskustest. Koos Bambergi Ülikooli, Southamptoni Ülikooli ja Madalmaade Interdistsiplinaarse Demograafia Instituudiga (NIDI) toetab YouthLife projekt Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) jätkusuutlikku arengut teel juhtivaks ja konkurentsivõimeliseks uurimiskeskuseks. YouthLife raames luuakse rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis hõlbustab noorteadlaste kaasamist ja nende metodoloogilise võimekuse suurendamist ning soodustab teadmiste ja kogemuste vahetamist valdkonna eri uurimisrühmade vahel. Projekti tulemusena tugevneb noorsoo- ja eluteeuuringute teaduslik tase ja innovatsioonisuutlikkus IET-s ning töötatakse välja põhimõtted ja metodoloogiline alus Eesti noorte longituuduuringu läbiviimiseks.
The YouthLife project aims to strengthen research on youth transitions from a life course perspective by facilitating multifaceted capacity building at the Centre of Interdisciplinary Life Course Studies (CILCS) at Tallinn University (TLU) through a partnership with three internationally-leading research institutions with complementary methodological expertise and experience: University of Bamberg (Germany), University of Southampton (UK), and the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. YouthLife will create beneficial conditions for TLU to become a first class research institution integrated into leading international networks of life course research with the potential to be a reliable and credible partner for further collaborative research at EU level. The project will increase research, cooperation and networking capacities through peer-to-peer interaction, experience exchange, methodological knowledge transfers and mutual learning during four intensive training courses, six practical workshops, online resources, study and research visits. YouthLife will also improve research management and administration (RMA) skills at TLU and upgrade its RMA support system. The project will tackle the divide between quantitative and qualitative approaches in life course research, introduce methodological innovations and provide new insights into youth transitions to adulthood. The methodological knowledge and experiences gained will be applied to the elaboration of the conceptual and methodological framework of the new Estonian Longitudinal Study of Youth (ELSY) during the project and its implementation afterwards, with the aim of filling the gap in longitudinal data for a better understanding of youth transitions to adulthood.
Description in EstonianPercent
Experimental Research100,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG (UNI BA)partnerGermany
The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences partnerNetherlands
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTONpartnerGreat Britain