"Ülikoolide arengufondid" projekt TF1817
TF1817 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2) "International Social Survey Programme (ISSP) Eesti uuringulaine ettevalmistamine ja küsitlusandmete kogumine interdistsiplinaarses koostöös (10.05.2017−9.05.2019)", Triin Roosalu, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus.
TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2
TF1817
International Social Survey Programme (ISSP) Eesti uuringulaine ettevalmistamine ja küsitlusandmete kogumine interdistsiplinaarses koostöös
Preparing a new wave of International Social Survey Programme (ISSP) Estonia and collecting questionnaire data in interdisciplinary cooperation
International Social Survey Programme (ISSP) Eesti uuringulaine ettevalmistamine ja küsitlusandmete kogumine interdistsiplinaarses koostöös
10.05.2017
9.05.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Ülikoolide arengufondid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4 Sotsioloogia60,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.6 Politoloogia30,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus5.9 Teised sotsiaalteadused10,0
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
10.05.2017−02.05.201927 500,00 EUR
27 500,00 EUR

Projekti eesmärgiks on osalemine ISSP võrgustiku tegevuses ja ISSP andmete kogumine, et võimaldada kõrgetasemelist interdistsiplinaarset rahvusvahelise mõjuga teadustegevust kooskõlas TLÜ ja ÜTI arengukavaga. ÜTI arengukava sätestab (eesmärk 1.1.1 j) panustamise infrastruktuuri arendamisse ja sh ISSP uuringute läbiviimisse, vajadusel arendusfondi toel. ÜTI sotsioloogid on al. 2009 ISSP Eesti esindajaks. ISSP on üks neljast perioodilisest kogu elanikkonda hõlmavast rahvusvahelisest arvamusuuringust. Erinevalt World Values Survey’st (WVS) korraldatakse seda igal aastal (WVS – iga 10 aasta järel), ja erinevalt European Social Survey’st (ESS) või Eurobaromeetrist (EB) hõlmab see riike üle maailma, sh suurima teaduspublikatsioonide mahuga USAd, mis tagab andmete laiema kasutuse. Samuti võimaldab võrdlusandmete olemasolu Eesti teadlastel Eestis toimuvat paremini mõista. ISSP kaudu täidab TLÜ olulist rolli Eesti sotsiaalteaduslike andmete kogumisel: kui Euroopa Komisjon viib EB läbi ametkondlikult, siis ESS ja WVS esindajaks Eestis on TÜ teadlased. TLÜ võiks oma rolli ISSP juures senisest märksa enam esitleda oma saavutusena. Hetkel pole ISSP2016, 2017, 2018 ja 2019 andmete kogumiseks piisavalt vahendeid, kuigi osaliselt on need ette nähtud TEE (IET) eelarves. ISSP konsortsium on riike esindavate uurimisasutuste vabatahtlik, rangetele nõudmistele allutatud ühendus, millel ei ole keskset rahastamist. Seni on ÜTI sotsioloogid rahastanud ISSP Eesti kuue vooru andmete kogumist erinevate konkursside kaudu ühekordsete projektidena, nt ETAG väikesemahulise infrastruktuuri arendamise programmist, kuid seda meedet enam ei avatud. ÜTI arendusfondi tagasiside kinnitab, et projekt on oluline, ning instituutide ja distsipliinide ülese loomu tõttu võiks seda toetada ülikooli tasandil. ÜTI teadlaste osalusel on esitatud mitu Horizon2020 taotlust projektideks, mis hõlmavad ka ISSP andmete võrdlevat analüüsimist. Projekti kaasfinantseeritakse TEE IET Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse vahenditest.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0