"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT35-1
IUT35-1 "Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine (1.01.2015−31.12.2020)", Meelis Mihkla, Eesti Keele Instituut.
IUT35-1
Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine
Speech styles, sentence prosody, phonological variation: description, theory and modelling
1.01.2015
31.12.2020
Institutsionaalne uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Keele Instituutkoordinaator01.01.2015−31.12.2020
PerioodSumma
01.01.2015−31.12.201574 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201674 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201774 000,00 EUR
222 000,00 EUR
148000,00

Uurimisteema objekt on kõne, mida uurime kolmest aspektist: kõnestiilid ja nende tunnused, lausungi prosoodiline struktuur ja lauserõhkude distributsioon, ning fonoloogiline varieerumine. Teema eesmärk on täita lünki eesti keele kirjelduses neis valdkondades ning avardada teoreetilist arusaamist eelkõige järgmistes küsimustes: ekspressiivsuse ja (in)formaalsuse roll kõnes, fonoloogilise varieerumise tegurid, prosoodiline struktuur ja selle seosed lauserõhkude distributsiooni ja süntaksiga ning infostruktuuri avaldumine prosoodias. Teema rakenduslik eesmärk on täita tekst-kõne sünteesi arendamise aktuaalseid ülesandeid, milleks on kõnestiilide ja lauseprosoodia modelleerimine ning fonoloogilise varieerumise probleemi lahendamine grafeem-foneem teisenduses. Uurimine toimub eksperimentaalsete ja korpuspõhiste meetoditega, kasutades andmestikuna loetud ja spontaanset kõnet, kõnestiilide salvestisi ning eksperimentaalselt ja välitööde intervjuudel kogutud materjali.
The research topic addresses three aspects of speech: the characteristics of speech styles, sentence-level prominence and phrasing patterns, and phonological variation. The goal of the study is to advance the description of Estonian in these areas and to contribute to the theoretical understanding of the role of expressivity and (in)formality in speech, the mechanisms of phonological variation, the nature of prosodic structure and its relationship with prominence distribution and syntax, and the prosody of information structure. The applied goal of the study is to contribute to the current tasks in the development of text-to-speech synthesis: modelling of speech styles and sentence prosody, and solving of the problem of phonological variation in grapheme-to-phoneme transformation. The study will use experimental, corpus-based, and statistical methods. The data will consist in recordings of speech styles and material gathered by means of production experiments and field interviews.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Meelis MihkladoktorikraadEesti Keele Instituut, Osakonnajuhataja, vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Põhitäitjad (5)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Rene AltrovdoktorikraadEesti Keele Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Mari-Liis Kalvikmagistrikraad (teaduskraad)Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf (0,50) Eesti Keele Instituut, Teadur (0,50)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Hille PajupuudoktorikraadEesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Liisi PiitsdoktorikraadEesti Keele Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Heete SahkaidoktorikraadEesti Keele Instituut, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Täitjad (3)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Liis ErmusmagistrikraadEesti Keele Instituut, arhiivihaldur-helitehnik (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Indrek KiisselEesti Keele Instituut, tarkvaraarendaja (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Kairi TamurimagistrikraadEesti Keele Instituut, analüütik-nooremteadur (0,80)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Projektid
Projekt
EKT60; "Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides"; Meelis Mihkla;
EKT84; "Kõnesünteesi täiustamine ja kasutusvõimaluste laiendamine"; Indrek Kiissel;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Altrov, Rene; Pajupuu, Hille (2015). The influence of language and culture on the understanding of vocal emotions. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 11−48.10.12697/jeful.2015.6.3.01.
Pajupuu, Hille; Pajupuu, Jaan; Tamuri, Kairi; Altrov, Rene (2015). Influence of verbal content on acoustics of speech emotions. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Ed. The Scottish Consortium for ICPhS 2015. Glasgow, UK: The University of Glasgow, 1−5.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Pajupuu, Hille (2015). Kõneuurimise suundi / Aspects of speech studies. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 1−136.10.12697/issn1736-8987.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2015). Emfaas ja fookus eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 97−122.
Tamuri, Kairi; Mihkla, Meelis (2015). Expression of basic emotions in Estonian parametric text-to-speech synthesis. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 145−168.10.12697/jeful.2015.6.3.06.
Mihkla, Meelis; Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis (2015). Acoustic correlates of emphasis in Estonian. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, August 6-10, 2015. 1−5.
Sahkai, Heete; Veismann, Ann (2015). Predicate-argument structure and verb accentuation in Estonian. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 123−143.
Sahkai, Heete (2015). Demonstratives and Information Structure in Spoken Estonian. In: M.M.Jocelyne Fernandez-Vest, Robert D. Van Valin, Jr. (Ed.). Information Structuring of Spoken Language from a Cross-Linguistic Perspective (211−236). DeGruyter Mouton.
Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2015). Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 49−77.dx.doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.02.
Piits, Liisi (2015). Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keeles. Tartu Ülikooli Kirjastus.
Ermus, Liis (2017). Eesti keele lühikeste klusiilide häälduse variatsioon ja seda mõjutavad tegurid. Mäetagused, 68, xx−xx.
Asu, Eva Liina; Lippus, Pärtel; Sahkai, Heete; Salveste, Nele (2017). F0 declination in read vs. spontaneous Estonian. In: Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim (Ed.). Nordic Prosody: Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016 (63−72). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.10.3726/b11152.