"Muu" projekt TRU16013
TRU16013 "Arendades koosloomet ühise sotsiaalteaduste mõjude platvormi kaudu (1.03.2016−1.01.2019)", Zsolt Bugarszki, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.
TRU16013
Arendades koosloomet ühise sotsiaalteaduste mõjude platvormi kaudu
Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences
Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences
ACCOMPLISSH
1.03.2016
1.01.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.03.2016−01.01.2019113 213,75 EUR
113 213,75 EUR
Euroopa Komisjon, H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

Tavapärased valorisatsiooni käsitlused keskenduvad lineaarsetele protsessidele - teaduslikust lähenemisest ühiskondlikuni. Valorisatsiooni arendamiseks peaksid aga kõik olulised osalejad asetsema võrdsetel alustel, selleks on kaasloome. Kaasloome on piiride ülene, kuid see ei toimu iseeneslikult, mistõttu kaasab 12. riigi 14. ülikoolist koosnev ACCOMPLISSH konsortsium (esindades kõiki sotsiaal- ja humanitaarteaduse alamvaldkondi) projekti partnereid ka teiste Quadruple Helix innovatsioonimudeli osaliste seast ehk siis majandus-, riiklikust ja sotsiaalvaldkonnast. Projekti meetodiks on avatud innovatsiooni lähenemine: ACCOMPLISSH projekt (tõlkes lühend väljendist Kaasloome Kiirendamine Luues Sotsiaal- ja Humanitaarteaduste Mõjutamiseks Mitmikteguritega Platvormi) loob dialoogikeskkonna, kuhu on kaasatud teadusvaldkonnavälised osapooled. Dialoogiplatvormil panustavad kaasloome takistustegurite ja edendajate identifitseerimisse ühiselt nii teadus-, tööstus, valitsus-, kui ka sotsiaalvaldkonna partnerid. Kaasloome teooria ja praktika tulemused moodustavad valorisatsiooniteooria aluse, mida projekti käigus testitakse Quadruple Helix innovatsioonimudeli kontekstis. Nimetatud kontseptsiooni testitakse ja arendatakse meetodil, mis on üle kantav ja kohandatav nii teadus-, tööstus, valitsus-, kui ka sotsiaalvaldkonna partneritele üle Euroopa. Sotsiaal- ja humanitaarteaduslike (SSH) uurimuste mõju võiks olla praegusest oluliselt suurem ja silmapaistvam. SSH valorisatsioonis on endiselt takerdumise kohti, mida hetkel veel täpselt uurida tuleb. Tunnistame, et teadusuuringuid toetavad struktuurid on ülikoolides SSH uurijate kõrval üheks võtmeteguriks. Antud projekti eesmärgiks on innovaatilise valorisatsiooni kontseptsiooni arendamine, identifitseerides senised takistuskohad ning sütitades kaasloomet, mis soodustaks omakorda teadmiste vahetamist Quadruple Helix osapoolte vahel ning tugevdaks SSH uurimusi.
Traditional valorisation approaches focus on linear processes: from academia to society. In order to bring valorisation to a higher level, all relevant actors need to cooperate in an equal setting: co-creation. Co-creation transcends boundaries, but it does not happen naturally. Therefore, the ACCOMPLISSH consortium, consisting of 14 universities from 12 countries (representing all the sub disciplines in SSH), will actively involve the other partners from the so called Quadruple Helix (industry, governments and societal partners) within the project. The project has chosen an Open Innovation approach. The ACCOMPLISSH project (Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences and Humanities) will create a platform for dialogue where not only universities are involved. The dialogue platform is organised in such a way that academia, industry, governments and societal partners equally contribute in identifying barriers and enablers of co-creation. The results from both practice and the theory of co-creation form the basis of the valorisation concept and will be tested in the project in a quadruple helix setting. This concept will be tested and developed in such a way that it is transferable, scalable and customized for academia, industry, governments and societal partners in the whole of Europe. The impact profile of SSH research could be far stronger and more visible than it currently is. There are significant barriers to the valorisation of SSH research which still need to be understood in detail. In order to push the envelope within universities, we acknowledge that next to SSH researchers, the research support officers are key players in valorisation of SSH research. The Project will identify all barriers and enablers of co-creation in order to develop an innovative valorisation concept, which will foster knowledge exchange within the quadruple helix and strengthens the position of SSH research. Tallinn University will take on the role of work package leader of Work Package 6 Dissemination.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Tartu ÜlikoolpartnerEesti Vabariikülikool
Aalborg UniversitypartnerTaani Kuningriikülikool
Centre for Social Studies Associate Laboratory University of Coimbra partnerPortugali Vabariik
Dalarna UniversitypartnerRootsi Kuningriikülikool
Debreceni Egyetem University of National Excellence partnerUngari Vabariikülikool
Ghent UniversitypartnerBelgia Kuningriikülikool
Groningen UniversitykoordinaatorMadalmaade Kuningriikülikool
Newcastle UniversitypartnerSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriikülikool
Sapienza University of RomepartnerItaalia Vabariikülikool
University of BarcelonapartnerHispaania Kuningriikülikool
University of GlasgowpartnerSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriikülikool
University of Göttingen Public Law Foundation partnerSaksamaa Liitvabariik
University of Zagreb Faculty of PhilosophypartnerHorvaatia Vabariikülikool