"Horisont 2020 programm" projekt TRU18136
TRU18136 "Tehnoloogiline ebavõrdsus – tehnoloogilise innovatsiooni ja sotsiaalse ebavõrdsuse seosed (1.01.2019−31.12.2021)", Ellu Saar, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.
TRU18136
Tehnoloogiline ebavõrdsus – tehnoloogilise innovatsiooni ja sotsiaalse ebavõrdsuse seosed
Technological inequality – understanding the relations between recent technological innovations and social inequalities
Technological inequality – understanding the relations between recent technological innovations and social inequalities
TECHNEQUALITY
1.01.2019
31.12.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Horisont 2020 programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS212 Tööjõu- ja ettevõtlussotsioloogia5.4 Sotsioloogia50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2 Elektrotehnika, elektroonika, infotehnika50,0
PerioodSumma
01.01.2019−31.12.2021243 000,00 EUR
243 000,00 EUR

Hiljutised tehnoloogilised uuendused võivad fundamentaalselt muuta sotsiaalse ebavõrdsuse suurust ja olemust. Edu tööturul ja ühiskonnas võib olla mõjutatud teistest oskustest kui minevikus ja traditsioonilised sotsiaalse mobiilsuse tegurid (nt klass, tunnistus) on tõenäoliselt nendest tehnoloogilistest uuendustest mõjutatud. Potentsiaalsete järelmite empiiriline usutavus on endiselt arusaamatu ning selle tulemusena ei ole selge kuidas valitsused saavad tehnoloogilistele uuendustele kõige paremini reageerida. Peamine osa kirjandusest on suunatud küsimusele kas automatiseerimine loob või hävitab töökohti. See projekt vastab sellele küsimusele paremini, kuid läheb ka uuringu piirialadest edasi, keskendudes tehnoloogiliste arengute laiemale ühiskondlikule mõjule. Antud uuring tagab täpsema prognoosi tehnoloogilistest uuendustest tööturu tagajärgedele (WP1), uurib uusi viise automatiseerimise määrade mõõtmiseks Euroopa riikides (WP1), seletab kuidas tehnoloogilised uuendused kõige tõenäolisemalt kujundavad sotsiaalset ebavõrdsust (WP2), uurib hariduse erinevate vormide mõju (WP3) ja sotsiaalhoolekande uuenduslikke vorme (WP4) maksimeerides kasvu ja vähendades ebavõrdsust ja hindab automatiseerimise tagajärgi riigi rahandusele. Hinnatakse ka kas ja kuidas neljas tööstusrevolutsioon on erinev varasematest tehnoloogilistest revolutsioonidest (WP6). TECHNEQUALITY paneb aluse tehnoloogiast tuleneva sotsiaalse ebavõrdsuse paremale mõistmisele ja on uute uuringute esilekutsujaks. Uuenduslikud prognoosimudelid automatiseerimise mõjust võimaldavad tõsta tööturu makro-efektiivsust ja tagada õiglased tööturu väljundeid. Samuti võtame me poliitika debattide jaoks päevakorda tehnoloogiliste arenduste ühiskondlikud mõjud (WP7). Meie tulemused pakuvad riikide valitsustele, Euroopa Liidule ja OECD-le konkreetseid ja realiseeritavaid poliitika ettepanekuid.
Recent technological innovations may fundamentally change the size and nature of social inequalities. Success in labour markets and society will likely be driven by other skills than in the past, and traditional predictors of social mobility (e.g. class, credentials) are likely to be affected by these technological innovations. The empirical plausibility of potential implications is still ill-understood, and as a result, it is unclear how governments can best respond to technological innovations. Most of the literature addresses the question of whether automation will create or destruct jobs. This project answers this question better, but also pushes beyond the research frontiers by focussing on the broader societal impact of technological developments. Our research will provide more precise forecasting of labour market consequences of technological innovations (WP1), explore new ways of measuring automation rates in European countries (WP1), explain how technological innovations are most likely to shape societal inequalities (WP2), study the role of various forms of education (WP3) and innovative forms of social welfare (WP4) in maximizing growth and reducing inequality, and assess the consequences of automation for public finances (WP5). We also assess whether and how the Fourth Industrial Revolution is different from earlier technological revolutions (WP6). TECHNEQUALITY will serve as a foundation for a better understanding of technologically driven social inequalities and a catalyst for new research. Innovative forecasting models on the impact of automation will enhance labour market macro-efficiency and equitable labour market outcomes. We will also set the agenda for policy debates on societal consequences of technological developments (WP7). Our findings will spawn concrete and actionable policy impacts for national governments, the EU, and the OECD.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
CAMBRIDGE ECONOMETRICS LIMITED (CE)partnerSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
STOCKHOLMS UNIVERSITET (SOFI)partnerRootsi Kuningriik
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE (EUI)partnerItaalia Vabariik
STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT (TiU)partnerMadalmaade Kuningriik
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXFpartnerSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Universiteit MaastrichtkoordinaatorMadalmaade Kuningriik
WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN FUR SOZIALFORSCHUNG GGMBH (WZB)partnerSaksamaa Liitvabariik