"Personaalse uurimistoetuse rühmagrant" projekt PRG347
PRG347 "Haruldaste muldmetallide lisandioonide klastrite põimolekute spektroskoopia kvantarvutite jaoks (1.01.2019−31.12.2023)", Yury Orlovskiy, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.
PRG347
Haruldaste muldmetallide lisandioonide klastrite põimolekute spektroskoopia kvantarvutite jaoks
Spectroscopy of entangled states of clusters of rare-earth impurity ions for quantum computing
1.01.2019
31.12.2023
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse rühmagrant
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.3 Füüsikateadused70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT151 Optilised materjalid 2.5 Materjalitehnika30,0
PerioodSumma
01.01.2019−31.12.2019200 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.2020257 125,00 EUR
457 125,00 EUR

Käsitleme kooperatiivsete kvantolekute, põimolekute (nt Greenberger-Horne-Zeilinger'i seisundi) loomist ja kontrolli lähestikku asuvate haruldaste muldmetallide lisandioonide rühmades (paljude energiatasemetega suured klastrid). Koherentsuse aeg selliste lisanditega fluoriidi kristallides madalal temperatuuril võib olla pikem kui nanosekundiline kvant-CNOT-elementide iseloomulik aeg, mis on piisav algoritmilisteks teheteks kvantarvutitel. Teeme Nd, Ho, Er ioonide klastrite kvantolekute positsioonitundlikku spektroskoopiat fluoriidkristallides (T < 10K), et leida ioonide koherentsest vastastikmõjust tulenevat Starki tasemete dünaamilist (magnetväljata) lõhenemist. Tekitame klastrites põimolekuid biharmoonilise laserergastuse abil ja kontrollime neid üles-muundatud fluorestsentsiga 4f5d-4f või 4f-4f üleminekutel. Tõstame elemendi energiatõhusust, suurendades footonemissiooni Purcelli efekti abil, kattes sünteesitud nanokristallid dielektrilise kihiga või kasutades keerdunud footoneid.
We consider a problem of creation and control of cooperative quantum states, entangled states such as Greenberger–Horne–Zeilinger state in groups of closely-spaced RE impurity ions (large clusters with many energy levels). Coherence preservation in RE doped fluoride crystals at low temperature can be longer than characteristic nanosecond time of quantum CNOT gates, which is enough to perform algorithmic operations in quantum computers. We do site-selective spectroscopy of quantum states of clusters of Nd, Ho, Er ions in fluoride crystals (T<10K) to reveal the dynamical splitting (no magnetic field) of Stark levels due to coherent interaction between the ions. We prepare the entangled states in the clusters by means of biharmonic laser pumping and control them with up-converted fluorescence at 4f5d–4f or 4f–4f transitions. We enhance energy efficiency of the gate enhancing photon emission with Purcell effect, coating synthesized nanocrystals by dielectric layer or using twisted photons.