This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal research funding: Team grant (PRG)" project PRG347
PRG347 "Spectroscopy of entangled states of clusters of rare-earth impurity ions for quantum computing (1.01.2019−31.12.2023)", Yury Orlovskiy, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics.
PRG347
Haruldaste muldmetallide lisandioonide klastrite põimolekute spektroskoopia kvantarvutite jaoks
Spectroscopy of entangled states of clusters of rare-earth impurity ions for quantum computing
1.01.2019
31.12.2023
R&D project
Personal research funding: Team grant (PRG)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy1.3 Physical sciences70,0
4. Natural Sciences and Engineering4.12. Process Technology and Materials ScienceT151 Optical materials 2.5 Materials engineering30,0
PeriodSum
01.01.2019−31.12.2019200 000,00 EUR
01.01.2020−31.12.2020257 125,00 EUR
01.01.2021−31.12.2021257 125,00 EUR
714 250,00 EUR

Käsitleme kooperatiivsete kvantolekute, põimolekute (nt Greenberger-Horne-Zeilinger'i seisundi) loomist ja kontrolli lähestikku asuvate haruldaste muldmetallide lisandioonide rühmades (paljude energiatasemetega suured klastrid). Koherentsuse aeg selliste lisanditega fluoriidi kristallides madalal temperatuuril võib olla pikem kui nanosekundiline kvant-CNOT-elementide iseloomulik aeg, mis on piisav algoritmilisteks teheteks kvantarvutitel. Teeme Nd, Ho, Er ioonide klastrite kvantolekute positsioonitundlikku spektroskoopiat fluoriidkristallides (T < 10K), et leida ioonide koherentsest vastastikmõjust tulenevat Starki tasemete dünaamilist (magnetväljata) lõhenemist. Tekitame klastrites põimolekuid biharmoonilise laserergastuse abil ja kontrollime neid üles-muundatud fluorestsentsiga 4f5d-4f või 4f-4f üleminekutel. Tõstame elemendi energiatõhusust, suurendades footonemissiooni Purcelli efekti abil, kattes sünteesitud nanokristallid dielektrilise kihiga või kasutades keerdunud footoneid.
We consider a problem of creation and control of cooperative quantum states, entangled states such as Greenberger–Horne–Zeilinger state in groups of closely-spaced RE impurity ions (large clusters with many energy levels). Coherence preservation in RE doped fluoride crystals at low temperature can be longer than characteristic nanosecond time of quantum CNOT gates, which is enough to perform algorithmic operations in quantum computers. We do site-selective spectroscopy of quantum states of clusters of Nd, Ho, Er ions in fluoride crystals (T<10K) to reveal the dynamical splitting (no magnetic field) of Stark levels due to coherent interaction between the ions. We prepare the entangled states in the clusters by means of biharmonic laser pumping and control them with up-converted fluorescence at 4f5d–4f or 4f–4f transitions. We enhance energy efficiency of the gate enhancing photon emission with Purcell effect, coating synthesized nanocrystals by dielectric layer or using twisted photons.