"Sihtfinantseerimine" projekt SF0422101s02
SF0422101s02 "Interaktsioonid veisekasvatuses - loomade heaolu, tervislik seisund, piima kvaliteet ja keskkond (1.01.2002−31.12.2006)", Imbi Veermäe, Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
SF0422101s02
Interaktsioonid veisekasvatuses - loomade heaolu, tervislik seisund, piima kvaliteet ja keskkond
Interactions in cattle husbandry - animal welfare, health, quality of milk and environment
1.01.2002
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB400 Zootehnika, loomakasvatus, aretustegevus4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2002400 000,00 EEK (25 564,66 EUR)
01.01.2003−31.12.2003357 000,00 EEK (22 816,46 EUR)
01.01.2004−31.12.2004400 000,00 EEK (25 564,66 EUR)
01.01.2005−31.12.2005400 000,00 EEK (25 564,66 EUR)
01.01.2006−31.12.2006970 000,00 EEK (61 994,30 EUR)
161 504,74 EUR

"Teema raames käsitletakse pidamiskeskkonna mõju lüpsikarjale ja toodangule ning veisekasvatuse ja väliskeskkonna vahelisi seoseid. Teema on jaotatud kaheks alateemaks: pidamis- ja väliskeskkond. 1. alateema raames uuritakse lüpsikarja heaolu, käitumise, tervise ja piima kvaliteedi vahelisi seoseid sõltuvalt pidamistingimustest (lõas-, vabapidamine; külmlaudad). Heaolu uurimisel keskendutakse termokomfordi problemaatikale, terviseuuringutes riskifaktorite selgitamisele ja piima kvaliteedile. Töö sooritatakse baasuuringute, monitooringu ja rakenduslikul tasemel. 2. alateema käsitleb veisekasvatust kui saasteallikat ja riskifaktorit ümbritsevale loodusele, eriti põhjaveele. Uuritakse lämmastiku, fosfori ja kaaliumi kadusid looma, hoone ja sõnnikuhoidla taseme! erinevate toodangutasemete, vanuserühmade ja pidamistehnoloogiate lõikes ning orgaanilise väetise optimaalset kasutamist taimekasvatuses. Koostatakse vastavad normatiivid lähtudes Euroopa Liidu nõukogu direktiivi (91/676/EEC) nõuetest. "
.