"Sihtfinantseerimine" projekt SF0182529As03
SF0182529As03 "Loodusteadusliku hariduse relevantsuse kontseptsioon ja relevantsust mõjutavad tegurid üldhariduskoolis (1.01.2003−31.12.2007)", Miia Rannikmäe, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
SF0182529As03
Loodusteadusliku hariduse relevantsuse kontseptsioon ja relevantsust mõjutavad tegurid üldhariduskoolis
Towards a Philosophy of Relevance in Science Education and Factors Influencing its Operationalisation
1.01.2003
31.12.2007
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3. Haridusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003384 000,00 EEK (24 542,07 EUR)
01.01.2004−31.12.2004432 000,00 EEK (27 609,83 EUR)
01.01.2005−31.12.2005432 000,00 EEK (27 609,83 EUR)
01.01.2006−31.12.2006527 000,00 EEK (33 681,44 EUR)
01.01.2007−31.12.2007633 500,00 EEK (40 488,03 EUR)
153 931,20 EUR

Töötatakse välja loodusteadusliku hariduse relevantsuse teaduslikult põhjendatud kontseptsioon Eesti kontekstis ja kontrollitakse selle rahvusvahelist rakendatavust. Evalveeritakse loodusteaduslik-tehnoloogia alase kirjaoskuse kujundamise filosoofiale baseeruvat õpetamisviisi (relevantsusest lähtuvalt) ning leitakse faktorid, mis mõjutavad relevantsust üldhariduskoolis. Koostatakse mudelid, mis võimaldavad diagnoosida minimaalse ajakulu ja maksimaalse efektiivsusega relevantse õpetamise kompetentsuse saavutamise teid. Lisaks senistele mõistevõrgustike kasutusvaldkondadele töötatakse välja arvutipõhine mõistevõrgustike konstrueerimise ja analüüsimise strateegia õpilaste kognitiivsete oskuste arengu suunamiseks ja hindamiseks. Relevantse õpetamise mõju õpilaste suhtumisele loodusteadustesse ja kognitiivsete teadmiste ja oskuste arengule võrreldakse läbi rahvusvahelise pedagoogilise eksperimendi (kuus Euroopa riiki) ja analüüsitakse lähtudes sotsiaal-teaduslikust põhjendamisoskusest. Töö tulemuste alusel on võimalik prognoosida paradigmaatilisi muutusi loodusteadusliku hariduse sisus ja suundumustes nii rahvusvahelises ulatuses kui Eestis. Töö viiakse läbi kahe Eesti Ülikooli koostöös ja ta baseerub põhitäitjate senisele teaduslikule tegevusele.
"This research focuses on the need to increase the popularity of science subjects for students and raise public awareness of science and technology among the general public through developing strategies for making school science more relevant for students and society.  The major goal is to elucidate the concept of relevance for science education and find factors influencing its operationalisation in the classroom. It builds on previous research carried out on the philosophy of scientific and technological literacy (STL), concept mapping through computer simulation and involves international partners. As outcomes of the research it is expected to show: how the gap existing between the intended philosophy and its implementation in the classroom can be minimised; to present models how to guide teachers towards more relevant teaching, involving higher order cognitive skills (especially socio-scientific reasoning); and create tools for assessing student attitudes towards science, and computer-based evaluation of students cognitive achievement.      "

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Miia RannikmäedoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007

Põhitäitjad (3)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jack HolbrookdoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Anne LaiusdoktorikraadEST / ENG01.01.2003−31.12.2007
Moonika Teppomagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2003−31.12.2007

Täitjad (7)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Klaara KaskdoktorikraadEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Tiia KikkataloEST / ENG01.01.2003−01.01.2005
Arne Rannikmäemagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2003−01.01.2008
Lagle SangerneboEST / ENG01.01.2003−01.01.2005
Tiiu SildEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Erkki TempelEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Asta TuustiEST / ENG01.01.2003−01.01.2007
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (2007). Nature of Science Education for Enhancing Scientific Literacy. International Journal of Science Education, 29 (11), 1347−1362.10.1080/09500690601007549.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2009). Towards a model describing student learning related to inquiry based experimental work linked to everyday situations. Journal of Science Education, 10 (1), 15−19.
Reiska, Priit; Rohtla, Kai; Rannikmäe, Miia (2008). Using Concept Mapping in Professional Education. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 1, 17−28.
Teppo, M.; Rannikmäe, M.; Holbrook, J. (2006). Bridging the gap between research and practice - what do teachers find useful from a research report? Journal of Science Education, 2 (7), 78−82.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2006). Estonian Teachers Readiness to promote InQuiry Skills Among Students. Journal of Baltic Science Education, 1 (9), 5−16.
Rannikmäe, Arne; Rannikmäe, Miia; Holbrook, Jack (2006). The Nature of Science as Viewed by none-science undergarduate students. Journal of Baltic Science Education, 2, 77−85.
Rannikmäe, M. (2005). Promoting Science Teachers Ownership through STL teaching. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 6 (1), 1−14.
Laius, Anne; Rannikmäe, Miia (2005). The Influence of Social Issue-Based Science Teaching on Students’ Creative Thinking. Science Education International, 16 (4), 281−289.
Rannikmäe, M.; Laius, A. (2004). Can we make science teaching relevant for students? Journal of Science Education, 5 (2), 73−77.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2004). The influence of STL teaching and science teachers? teamwork on change of students? creativity. Journal of Baltic Science Education, 2 (6), 69−75.
Rannikmäe, M.; Teppo, M. (2003). Increasing the relevance of science education - student preferences for different types of teaching scenarios.increasing relevance of science education. Journal of Baltic Science Education, 2, 4, 49−61.
Laius, Anne; Rannikmäe, Miia (2003). The Influence of STL Teaching on Students' Creativity. Science Education International, 14 (4), 21−28.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2007). An Exploration of Socio-Scientific Argumentation Skills in 10th Grade Science Classes. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). 5th International Organization for Science and technology Education (IOSTE) Eastern and Central European Symposium: Europe Needs More Scientists – the Role of Eastern and Central European Science Educators (85−94).. Tartu: Tartu University Press.
Teppo, M.; Rannikmäe, M. (2007). Options of 9th grade Estonian Students regarding their Choice of Career, especially in Becoming a Scientist. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium: Europe Needs More Scientists – the Role of Eastern and Central European Science Educators (45−54).. Tartu, Estonia: Tartu Ülikool.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2006). Learning Possibilities through Socially-derived Experimental Problem Solving Teaching Approaches. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). Europe needs more scientists - the role of Eastern and Central European science educators. 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium; 8-11 November 2006; Tartu, Estonia (66−67).. Tartu: Tartu University Press.
Teller, M.; Rannikmäe, M. (2006). Põhjendamisoskusest keskkonnaalaste otsuste tegemisel. Avatud kool ja tõhus õppimine (114−134).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Laius, Anne; Rannikmäe, Miia (2006). The Influence of Teamwork by Science Teachers on Change of Students’ Attitudes towards Science. In: R.M. Janiuk; E. Samonek-Miciuk (Ed.). Science and Technology Education for a Diverse World. Dilemmas, Needs and Partnerships (321 −331).. Lublin, Poland: Maria Curie-Sklodowska University Press.
Kask, K.; Rannikmäe, M. (2005). Kas uurimuslik õpe on Eesti koolis võimalik? Henno, I. (Toim.). Loodusainete õpetamisest koolis (25−32).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
Teppo, M.; Rannikmäe, M. (2005). 9. klassi õpilaste huvid loodusteaduste õppimisel. Henno, I. (Toim.). Loodusainete õpetamisest koolis (63−67).. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2005). Kuidas õpetajad ja õpilased suhtuvad põhikooli loodusteaduste tundidesse ja kas seda suhtumist on võimalik muuta? Henno, I. (Toim.). Loodusainete õpetamisest koolis (50−59).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
Rannikmäe, M. (2005). Loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamine üldhariduskoolis. Henno, I. (Toim.). Loodusainete õpetamisest koolis (7−14).. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
Tempel, E.; Rannikmäe, M. (2007). The Types of Concepts Students prefer to add Incomplete Concept Maps. In: Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (Ed.). 5th IOSTE Eastern and Central European Symposium "Europe needs more scientists - the role of eastern and central european science educators"; Tartu, Estonia; 8-11 November 2006 (104−111).. Tartu: Tartu University Press.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2007). Exploring students’ socio-scientific argumentation and creative thinking skills in Estonian 9th grade science classes. National Association for Research in Science Teaching (NARST) Annual International Conference Restructuring Science Education Through Research; April 15 – 18, 2007; New Orleans, LA, United States. 1−7.
Teppo, M.; Rannikmäe, M. (2006). Towards a model of relevance in sciene education: categorization of Estonian grade nine students' opinions about school science. In: Yoong, S.; Mokhtar Ismail; Ahmad Nurulazam Md. Zin; Saleh, F.; Fook, F.S.; Lim Chap Sam, M. (Ed.). XII International Organisation for Science and Technology Education Symposium (XII IOSTE 2006), Universiti Sains Malaysia: Science and Technology Education in the Service of Humankind; Penang, Malayisia; 30th July - 4th August 2006 (393−398).. Zillion Circle (M) Sdn. Bhd. .
Rannikmäe, M. (2006). Developing a Sustainable, Socially Derived, Science Teaching Approache - a Longitudional Study on Teachers Involvment in a Resercah Based Curriculum Innovation. In: Eilks, I.; Ralle, B. (Ed.). Towards Research-based Science Teacher Education. Proceedings of the 18th Symposium on Chemical and Science Education held at the University of Bremen, 15-17 June 2006 (137−146).. Aachen: Shaker Verlag.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2006). Exploring Students’ Socio-Scientific Argumentation Skills in Estonian Basic School Science Classes. Proceedings of the XII IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education) Symposium: Science and Technology Education in the Service of Humankind; 30th July – 4th August 2006; Penang, Malaysia. Ed. Suan Yoong, Mokhtar Ismail, Ahmad Nuruzalam Md. Zain, Fatimah Salleh, Fong Soon Fook, Lim Chap Sam. Penang, Malaysia: Zillion, Circle (M) Sdn.Bhd. Penang, 562 −568.
Dahncke, H.; Reiska, P.; Rannikmäe, M. (2005). Science-Technology-Society as an alternative to traditional physics teaching- Examples from a research project on Learning and Taking Action. Proceedings of ESERA Contributions of Research to Enhancing Students Interest in Learning Science. Barcelona, 650−653.
Laius, A.; Rannikmäe, M. (2005). The influence of STL teaching on students, creative thinking. Proceedings of ESERA Conference Contributions of Research to Enhancing Students; Interest in Learning Science. Barcelona, 112−114.
Rannikmäe, M.; Dahncke, H.; Reiska, Priit; Holbrook, J. (2005). Using socially derived teaching approaches in science classes-can we change students attitudes towards science learning? Barcelona,. (Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students' Interest in Learning Science).
Holbrook, J. (2005). Making chemistry teaching relevant. Proceedings of the 18th ICCE confernce: 18th International Conference on Chemical Education; Istanbul, Turkey; AUgust 3-8, 2004. Ed. ICCE. ICCE, 1−12.
Holbrook, J. (2003). Increasing Relevance of Science Education: The Way Forward. Science Education International, 14 (1), 5−13.
Holbrook, J. (2003). Rethink Science Education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 4 (2), 1−13.
Teppo, M. (2006). Model of relevant science education and factors influencing it. ESERA Summer School 2006; Braga, Portugal; 15-22 July 2006. Ed. Carvalho, G.S.; Alves ,G.; Pinto, M.; Costa, T. Portugal, 55−58.
Kask, K. (2006). The Impact of Communication on Cognitive Learning in Science Lessons During Experimental Problem Solving. ESERA Summer School 2006: Programme & Synopses: ESERA Summer School 2006; Braga, Portugal; 12-15 July, 2006. Instituto de Estudos da Crianca Universidade do Minho, 255−258.
Laius, A. (2006). Exploring the Students’ Socio-Scientific Argumentation Skills in Estonian Basic School Science Classes. ESERA Summer School 2006. Programme and Synopses. Braga, Portugal, 295−297.
Holbrook, J.; Laius, A.; Rannikmäe, M. (2003). The influence of social issue-based science teaching materials on students' creativity. Proceedings of the international conference "e-Learning in Science and Environmental Education". Tartu, 41−44.
Juhendamised
Juhendamised
Margit Teller, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Miia Rannikmäe, Koolituskursuse mõju keskkonnaalaste otsuste põhjendamisele (klassiõpetaja ja loodusteaduste õpetaja koolituse näitel), Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Klaara Kask, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Miia Rannikmäe, Õpetajate täiendkoolituse mõju õpilaste protsessuaalsete oskuste kujundamisele praktiliste tööde käigus, Tartu Ülikool.
Moonika Teppo, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Miia Rannikmäe, Grade Nine Students` Opinions relating to the Relevance of Science Education, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Merle Kaljusmaa, magistrikraad (teaduskraad), 2003, (juh) Miia Rannikmäe, Põhikooli õpilaste arusaamad energia mõistest, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Anne Laius, magistrikraad (teaduskraad), 2003, (juh) Miia Rannikmäe, Grade Nine Students` Opinions relating to the Relevance of Science Education. Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.