See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7537
ETF7537 "Organisatsioonide muutmise kogemused ja arengusuunad Eesti ettevõtetes" (1.01.2008−31.12.2011); Vastutav täitja: Ruth Alas; Estonian Business School (SA Estonian Business School); Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 46 603 EUR.
ETF7537
Organisatsioonide muutmise kogemused ja arengusuunad Eesti ettevõtetes
The experiences and trends of organizational changes in Estonian enterprises
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS189 Organisatsiooniteadus 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008196 800,00 EEK (12 577,81 EUR)
01.01.2009−31.12.2009188 928,00 EEK (12 074,70 EUR)
01.01.2010−31.12.2010171 732,00 EEK (10 975,68 EUR)
01.01.2011−31.12.201110 975,20 EUR
46 603,39 EUR

21. sajandi majanduse olulisemad märksõnad on muutused. Käesoleva projekti aineks on muudatused Eesti organisatsioonides. Projektil on kahetahuline eesmärk. Esmalt määratakse kindlaks muudatuste juhtimise meetodite ja personalijuhtimise praktikate mõju muudatuste tulemuslikkusele ja töötajate hoiakuid eestvedamise suhtes. Teiseks tehakse ettepanekuid praktikutele, milliseid muudatuste juhtimise, personalijuhtimise ja eestvedamise praktikaid suurema tulemuslikkuse saavutamiseks kasutada. Eesti organisatsioonides toimuvaid muudatusi, personalijuhtimise praktikaid ja töötajate hoiakuid eestvedamise suhtes uuritakse kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite abil eri tasanditel – ühiskonna, organisatsiooni ja töötaja tasandil. Organisatsioonis, st mikrotasandil toimuvat on seostatud makrotasandi mõjudega. Sõltuva ja sõltumatute muutujate eristamine võimaldab täpsustada, kuidas ülalnimetatud valdkondi kavatsetakse uurida. Sõltuv muutuja peegeldab muudatuste läbiviimisega seotud tulemusi, mida saab iseloomustada majandusnäitajate, juhtide hinnangutega, samuti töötajate hinnangud eestvedamisele. Sõltumatud muutujad on muudatuste juhtimise praktikad ja personalijuhtimise eri valdkondade praktikad, sealhulgas organisatsiooni arendamise meetodid. Uuringute läbiviimiseks kasutatakse lisaks Eestis väljatöötatud ja väljatöötavate meetodite kõrval ka rahvusvahelistes uurimusgruppides väljaarendatud metoodikaid, mis annab võimaluse Eesti tulemusi teiste riikide tulemustega võrdlevalt analüüsida. Analüüsimisel kasutades institutsionaalset ja ressursipõhist lähenemist. Kavas on läbi viia 5 rahvusvahelist uuringut eri riikidest pärit teadlastest koosnevates uurimusrühmades. Neljaaastase projekti edukuse kriteeriumitena saab käsitleda järgnevat: • Uuringud on läbi viidud ja on analüüsitud muudatuste läbiviimist, personalijuhtimise praktikaid ja töötajate hoiakuid eestvedamise suhtes Eesti organisatsioonides, kasutades võrdluseks sarnaste uuringute tulemusi teistes maades. Analüüsi põhjal on välja töötatud kontseptuaalsed mudelid. • On avaldatud artiklid ravusvahelie levikuga eelretsenseeritavates ajakirjades ja valminud monograafia käsikiri ja on toimunud rahvusvaheline konverents. Eesti oludele sobivate organisatsiooniliste muudatuste läbiviimise kohta käivate teooriate arendamine ja ettevõtetele kättesaadavaks tegemine võimaldab parandada muudatuste tulemuslikkust ja suurendada organisatsioonide ja Eesti majanduse konkurentsivõimet globaalsel turul.
The keyword concerning the economy in the 21st century is change. The field of the project is change in Estonia organizations. The project has a two-fold aim. First, to identify the impact of change management practices and human resource practices on the results of changes and employee attitudes toward leadership. Second, suggestions for improvements will be offered that can change management, human resource management and leadership practices in order to achieve better results. Changes that have taken place in Estonian organisations, human resource practices and employee attitudes toward leadership will be studied using qualitative and quantitative methods on the societal, organizational and individual level. Micro level processes will also be analysed in connection with macro level influences. Differentiating between dependent and independent variables will permit a more detailed description of the planned study. Dependent variables show the results of implementing changes, which could be characterised by economic indicators, evaluations by managers and evaluations of leadership by employees. Independent variables include change management practices and practices in different human resource management functions, including organizational development. In addition to methods worked out in Estonia, methods worked out by international research networks will also be used in this project. This facilitates the comparison of the Estonian results with those from other countries. An institutional approach and resource-based perspective are applied. The aim is to conduct 5 international surveys in international work groups. The criteria for measuring the success of this four-year project are as follows: • Surveys have been implemented and analysis has been completed on implementing change, human resource practices and employee attitudes toward leadership in Estonian organizations. Estonian results have been compared to other countries. Based on analysis conceptual models have been developed. • Articles have been published in international peer-reviewed journals, a monograph is ready and international conference has taken place. Adapting theories about the implementation of organizational change to Estonian organizations facilitates the improvement of the implementation of change in Estonian organizations. It also helps to increase the competitiveness of Estonian organisations and economy on the global market.