This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Other" project LLOKT10066/1
LLOKT10066/1 "Development and validation of a method for determination of antibiotics in sewage sludge compost (1.09.2011−25.05.2012)", Koit Herodes, University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University.
LLOKT10066/1
Antibiootjkumide määramine reoveesette kompostis koos metoodika valideerimisega ning proovide ettevalmistamisega
Development and validation of a method for determination of antibiotics in sewage sludge compost
Antibiootjkumide määramine reoveesette kompostis koos metoodika valideerimisega ning proovide ettevalmistamisega
1.09.2011
25.05.2012
R&D project
Other
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
1. Biosciences and Environment1.9. Research into Substances Hazardous to the EnvironmentP305 Environmental chemistry 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)30,0
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP300 Analytical chemistry 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)70,0
InstitutionCountryType
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
PeriodSum
01.09.2011−25.05.20128 784,00 EUR
8 784,00 EUR
0,00 EUR

Projekti eesmärgiks on metoodika väljatöõtamine ja valideerimine antibiootikumijääkide analüüsiks reoveesettemudast valmistatud kompostis. Samuti analüüsitakse rida kompostiproove eesmärgiga välja selgitada kompostimise kestuse ja kompostimisviisi mõju antibiootikumijääkide sisaldusele.
ActivitiesPercent
Basic Research30,0
Applied Research70,0