See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5551
ETF5551 "Keskkonnaohtlike ainete biokättesaadavus, toksilisus ja liikuvus mullas, setetes ja tahketes jäätmetes (1.01.2003−31.12.2006)", Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
ETF5551
Keskkonnaohtlike ainete biokättesaadavus, toksilisus ja liikuvus mullas, setetes ja tahketes jäätmetes
Bioavailability, toxicity and mobility of main industrial and urban pollutants in soil, sediments and solid wastes
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2003−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2005−31.12.2005140 000,00 EEK (8 947,63 EUR)
01.01.2004−31.12.2004140 000,00 EEK (8 947,63 EUR)
01.01.2006−31.12.2006142 800,00 EEK (9 126,58 EUR)
34 691,24 EUR

Käesoleva uurimistöö peamiseks eesmärgiks on hinnata raskemetallide, PAHide ja fenoolsete ühenditega saastatud muldade, setete ja tahkete jäätmete (sh. Eesti põlevkivitööstuse "tuhamägede) keskkonnaohtlikkust, arvestades reoainete edasist liikuvust (leostumine, settimine) ja potentsiaalselt ohustatud organisme (mulla- ja veeorganismid, inimene). Erinevate saasteainete (fenoolsed ühendid, raskemetallid) biokättesaadavust hinnatakse, kasutades rekombinantseid sensorbaktereid, saastuse summaarset keskkonnaohtlikkkust määratakse ökotoksikoloogiliste testide patareiga ning potentsiaalset mutageensust Ames?i testiga. Vee ja metanooliga ekstraheeritava (geno)toksilisuse alusel hinnatakse hüdrofoobsete saasteainete (n. PAHid) nii otsest kui potentsiaalset ohtu põhjaveele. Saadud andmete alusel valitakse sobivaim testpatarei erineva saastusega tahkefaasiliste proovide keskkonnaohu hindamiseks. Töö raames konstrueeritakse uusi ja modifitseeritakse olemasolevaid rekombinantseid spetsiifilisi bakteriaalseid sensoreid, mis võimaldavad määrata fenoolsete ühendite ja raskemetallide (Zn, Cd, Pb, Hg) biokättesaadavaid subtoksilisi kontsentratsioone, eristades tahkele faasile seostunud ja vette leostuvaid fraktsioone. Tahkete osakestega seostuvate reoainete (nt. raskemetallid, PAHid) toksilisuse ja biokättesaadavuse mehhanisme uuritakse rekombinantsete sensorbakterite ja tahke-faasi toksilisuse testide abil (flash-test ja vetika-test). Käesoleva uurimistöö tulemused võimaldavad üleminekut käesolevalt keskkonnaohu hindamise strateegialt (lähtub keemiliste analüüsidega määratud saasteainete üldhulkadest) mõtestatud keskkonnariski hindamisele, kombineerides nii keemilisi kui bioloogilisi analüüsivahendeid. Projekti tulemusi saab kasutada uute matemaatiliste mudelite väljatöötamisel ja/või olemasolevate mudelite täiustamisel, mida saab kasutada saasteainete keskkonnariski (liikuvus mullast põhjavette, biokättesaadavus erinevatele organismidele jne) hindamisel ja ennustamisel.
The environmental fate and hazard of toxicants in the environment depends on the source and nature of the toxicant, transfer route, exposed compartment and biological targets. Main goal of this project is to study the bioavailability, toxicity and mobility of main industrial and urban pollutants entrapped in solid matrix samples. The samples comprise Estonian oil-shale industry solid wastes and soils (polluted with PAHs, oil products and phenolic compounds) and industrial soils mostly polluted with PAHs and/or heavy metals. Recombinant sensor bacteria will be constructed and/or refined and applied for the determination of subtoxic bioavailable concentrations of phenolic compounds and heavy metals (e.g., Zn, Cd, Pb, Hg) during both, water-extractable and particle-mediated exposure. The mechanisms of particle-bound toxicity and desorption of sequestered pollutants will be studied using recombinant specific biosensors and bacterial and algal solid-phase toxicity tests. Multritrophic battery of ecotoxicological tests will be applied for the prediction of total hazard to ecosystems, mutagenicity will be studied by Ames assay. Water- and methanol-extractable mutagenicity and toxicity of hydrophobic organic pollutants will be compared for the prediction of groundwater-leachable and total potential (geno)toxicity. Optimal battery of biotests for the different type of pollution will be chosen. Combined with the data on the chemical concentrations and soil structure the obtained integrated knowledge will facilitate the proceeding of the currently prevailing "chemical" strategy for environmental hazard assessment to the meaningful hazard assessment combining chemical and biological analysis tools. This research will yield data for the elaboration of new schemes and/or to improving the existing mathematical models for the study of the transfer of pollutants and toxicological risk in various site and geological situations.